Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arvi Tavaila: Nylands brigads roll blir allt viktigare

Från 2017
Uppdaterad 31.07.2017 16:22.
Arvi Tavaila och Kjell Törner på Nylands brigad.
Bildtext Kommodor Arvi Tavaila (t.v.) tar över kommendörsskapet vid Nylands brigad efter kommodor Kjell Törner.
Bild: Yle/Monica Slotte

Nylands brigad ska bli snabbare både på att reagera och agera då det behövs. Det säger kommodor Arvi Tavaila som är brigadens nya kommendör. Den första augusti tar han över efter kommodor Kjell Törner.

Arvi Tavaila flyttade så sent som i lördags tillbaka från Berlin, där han tre år har jobbat som försvarsattaché. Nylands brigad är en bekant plats för honom eftersom han tidigare har tjänstgjort som bataljonskommendör där.

Brigadkommendör Arvi Tavaila.
Bildtext Arvi Tavaila har tidigare tjänstgjort som bataljonskommendör vid Nylands brigad.
Bild: Yle/Monica Slotte

Hans företrädare Kjell Törner har lagt speciell tyngdpunkt på internationellt samarbete och beredskap och Tavaila har inga planer att ändra riktlinjerna.

- Jag försöker fortsätta den goda linjen och det goda arbetet som tidigare har gjorts på brigaden, säger han.

Svenskan ger bra sammanhållning

Arvi Tavaila har lärt sig svenska i skolan och har sedan övat på den både under sin tjänstgöring i Nylands brigad och tillsammans med goda vänner. Enligt honom har brigadens existens ingenting med språket att göra.

- Jo jag vet att det finns nedskrivet i lagen och på det sättet är självklart, men ur militärens synvinkel finns grunden för Nylands brigad i vår krigstida uppgift och det har inget med språket att göra.

Brigadstaben vid Nylands brigad
Bildtext Nylands brigad är landets enda truppförband på svenska.
Bild: Yle/Maria Wasström

Men han tillägger att det bara är en fördel att Nylands brigad råkar vara det enda truppförbandet på svenska i Finland.

- Det är en fördel att man har ett förband där samhörighetskänslan är så pass stark och där också finskspråkiga har möjlighet att tjänstgöra. Jag ser inga som helst hot eller svårigheter med temat språk i framtiden.

Brigadens roll blir större

Den första januari 2015 verkställdes försvarsmaktens reform för att bland annat dimensionera försvarsmakten för kristider och effektivisera verksamheten. I samband med det blev Nylands brigads ansvarsområde större och det tillkom områden i Västra Finlands skärgård.

Det här visar att Nylands brigads roll blir bara större och viktigare inför framtiden, säger Arvi Tavaila.

- Det visar att man följer utvecklingen i vår omgivning och jag tror nog att vägen går mot ännu viktigare uppgifter för Nylands brigad.

Beredskap för snabbt agerande behövs

Det allt spändare internationella läget kommer också fortsättningsvis att synas i brigadens arbete. Brigaden har redan börjat med ett nytt beredskapssystem för att vid behov kunna agera snabbare än tidigare.

- Hela försvarsmakten tänkte att vi skulle ha flera år tid på oss att förbereda oss på en möjlig kris. Nu vet vi att det inte är sant. Därför måste vi förbättra vår beredskap och vårt agerande, understryker Arvi Tavaila.

För att kunna göra det kommer man inom brigaden att göra små förändringar. Men grunderna i utbildningen förblir de samma.

- Varje soldat måste kunna grunderna för soldatens verksamhet och liv. Men vi kommer nog att försöka förbättra hastigheten på agerandet och reaktionen.

Vill ge en större helhetsbild

Med sin internationella bakgrund kommer Arvi Tavaila också att försöka tillföra något nytt till brigaden.

- Jag kan ge en större bild. Jag vet ungefär vad andra länder tycker om läget och jag kan ge bättre riktlinjer vad som gäller brigaden som helhet.

”Vi har utvecklats i rätt riktning”

Kommodor Kjell Törner ser för sin del belåtet tillbaka på sin tid som kommendör för Nylands brigad. Då han tillträdde 31.12.2014 verkställdes också försvarsmaktens reform.

- Man kan konstatera att det var rätt tidpunkt att göra det. Den säkerhetspolitiska situationen har inte förbättrats, men vi har utvecklats i rätt riktning för att svara på det som väntas kan, säger han.

Brigadkommendör Kjell Törner från Nylands brigad besöker Borgå gymnasium.
Bildtext Kjell Törner tillträdde 31.12.2014.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Två huvudlinjer

Under Kjell Törners tid som kommendör har man gjort två specifika saker vid Nylands brigad. Dels har beredskapen byggts upp på ett nytt sätt för att svara på nationella utmaningar.

- Vi jobbar mycket med gränsväsendet och vi utbildar också trupper åt dem i dagens läge. På det här sättet utvecklar vi en förmåga att svara på alla situationer även före en krissituation, konstaterar han.

Dels har man utvecklat den internationella aspekten, fortsätter han.

- Vi har integrerats helt och hållet med den europeiska amfibieverksamheten och vi har till och med tagit ett globalt steg då USA är med i den här verksamheten.

Studier i Rom väntar

Nu styr Kjell Törner kosan mot Rom där han som enda finländska representant ska delta i en utbildning vid NATO Defense College.

- Den handlar bland annat om nätverksbyggande på militärstrategisk och politisk nivå. Vad betyder EU och NATO och deras verksamhet för den globala verksamheten?

Texten baserar sig på en intervju gjord av Monica Slotte

Diskussion om artikeln