Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Terminsavgifterna syns: Färre söker till engelskspråkiga magisterprogram

Från 2017
Lärare undervisar elever.
Bild: Mostphotos / Matej Kastelic

Antalet sökande till engelskspråkiga examensprogram var lägre i årets gemensamma ansökan, uppger ett flertal högskolor till FNB.

Vid Helsingfors universitet sjönk antalet sökande till internationella magisterprogram med cirka en tredjedel.

Varierande antagningskrav och undantag

Svenska handelshögskolan Hanken uppger att det totala antalet antagna är lägre i år, men att det är svårt att avgöra vilken effekt terminsavgifterna har haft eftersom Hanken samtidigt har förändrat sina antagningskrav.

- En stor utmaning ligger i att avgöra vilka studenter som de facto är betalningsskyldiga eftersom det finns ett antal undantag i lagen. En och samma persons status kan förändras under antagningsprocessens gång, säger Hanna Donner, marknadsföringschef på Hanken till FNB.

Också Vasa och Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Åbo Akademi, samt Tammerfors och Villmanstrand tekniska universitet har uppgett att antalet utländska sökande minskat.

De som kommer från länder utanför EU måste betala terminsavgift

Från och med hösten införs terminsavgifter för vissa utländska studerande. Betalningsskyldiga är de studerande som kommer utifrån EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och som utför sin examen på ett annat språk än svenska eller finska. Detta gäller dock inte schweiziska medborgare.

Stor minskning vid Åbo Akademi

För Åbo Akademi ligger årets siffra vid 270 ansökningar jämfört med fjolårets 550. ÅA understryker dock att antalet internationella program vid högskolan minskat med en tredjedel.

Vid Tammerfors universitet är situationen en annan. Universitetet uppger att antalet ansökningar från utanför EU- och EES-områdena ökade en aning. Av sammanlagt 87 antagna som inleder sina studier vid universitetet är 25 betalningsskyldiga medan 62 beviljats någon slags stipendium.

Ett stipendium kan täcka hela årets avgift

Terminsavgifternas storlek varierar avsevärt från universitet till universitet, men även beroende från utbildning till utbildning.

Vid Helsingfors universitet varierar terminsavgifterna mellan 13 000 och 18 000 euro per år, medan till exempel Lapplands universitet tar 8 000 för alla sina engelskspråkiga magisterprogram. Vid Hanken är årsavgiften för alla inriktningar 12 500 euro.

Vid de flesta universitet FNB talat med rör sig kostnaderna omkring 10 000 euro om året.

Men tack vare olika sorters stipendier behöver en del antagna studerande inte betala fullt pris för läsåret.

Vid Aalto har 174 betalningsskyldiga tagit emot en studieplats vid ett magisterprogram, men av dem har 116 fått ett fullt stipendium, vilket innebär att de inte alls betalar någon avgift.

Vid Tammerfors ligger antalet betalningsskyldiga som fått ett fullt stipendium vid 70 procent. Vid Helsingfors universitet inleder 65 studerande som kommer utifrån EU- och EES- områdena sina studier. Av dem beviljades 26 stipendier. Även Hanken uppger att majoriteten av de betalningsskyldiga beviljats stipendier på någon nivå.

Det finns inte för tillfället exakta uppgifter om hur många betalande studerande som kommer att att inleda sina studier i höst.
(FNB)

Diskussion om artikeln