Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fler båtplatser och båt till Sverige önskades på Tankarstämman

Från 2017
Tankar fyr
Bildtext Tankar fyr.
Bild: Yle/Eva Fyrqvist

Fyrön Tankar får ny pontonbrygga i stället för den som sjönk i våras och en privat donation möjliggör en allmän lekplats. Men Karlebyborna skulle också önska sig båtförbindelse till Sverige.

På söndagen hölls den årliga Tankarstämman, den trettiotredje i ordningen. På stämman diskuterades bland annat tältandet på ön och trängseln sedan pontonbryggan sjönk i våras. Åhörarna önskade också färjtrafik till Sverige.

Det har varit trångt på Tankar i sommar sedan pontonbryggan sjönk. De som har sommarstuga ute på ön har haft svårt att hitta en plats att förtöja sin båt. Men nu i augusti kommer pontonbryggan att ersättas med en ny brygga.

Den svala sommaren gjorde att juni månad var lite stillsammare än vanligt på Tankar. Men under julimånad har besökarna åter hittat ut till fyrön säger Jonne Sandberg som är hamnfogde och även Karleby stads utvecklingsdirektör.

Färjan till ny diskussion

Under stämman aktualiserade röster ur publiken åter frågan om en båtförbindelse till Skellefteå. Färjtrafiken mellan Skellefteå och Finland har varit nedlagd sedan hösten 1998, men frågan har stötts och blötts i flera repriser.

Men att det skulle bli någon regelrätt färjförbindelse är osannolikt säger Sandberg.

- Det gjordes en utredning för fyra, fem år sedan och en färjlinje skulle bli väldigt ekonomiskt utmanande. Det måste gå ihop med antalet passagerare och det ska finnas infrastruktur. Det är ingen lätt ekvation, säger Sandberg.

Nya Kokkolita

År 2011 berättade Västerbottensnytt att Finlandsfärjan Kokkolita som gick mellan Skellefteå och Jakobstad/Gamla Karleby på 60-talet kanske skulle återuppstå. Skellefteå och Karleby hade då ansökt om en förstudie av en färjelinje sommartid mellan de städerna.

Man hoppades på EU-pengar och projektet gick under namnet New Kokkolita. Det finns även en vision om tax free-försäljning genom att göra just Tankar till en frizon.

2012 var utredningen färdig och den talade för en ny färjelinje. Men innan något konkret kunde hända måste Skellefteå kommun sätta sin hamn i skick. Det handlade om en investering på ett par miljoner euro. Sedan dess har det inte hörts så mycket om någon färjförbindelse tills frågan åter aktualiserades i söndags.

Sandberg säger att det var tax freen som möjliggjorde så många färjlinjer mellan Sverige och Finland. Nu är förutsättningarna annorlunda.

- Man måste tänka om, det gamla konceptet fungerar inte längre,

Skulle det finnas ett behov av en linje mellan Karleby och Skellefteå?

- Det finns eventuellt ett säsongsbetonat behov där man eventuellt kunde få det att gå ihop sommartid, men lätt är det ju inte.

Men idén i sig är inte dålig anser Sandberg.

- Idén finns alltid i bakhuvudet och man funderar på det då och då och diskussionen väcks med jämna mellanrum, säger Sandberg.

Det finns ändå inga konkreta idéer om hur man kunde förverkliga idén och inte heller något lämpligt fartyg i dagsläget.

- När den senaste utredningen gjordes planerade man för mera evenemangsbetonad verksamhet. Huvudidén är int eatt åka över utan att kryssa och komma sig ut på havet, säger Sandberg.

Konkurrera med Vasa är inte lyckat

Wasaline har ett bra år bakom sig och rederiet har också satsat på evenemangspaket. Men att utmana Vasa är inte heller ett så klokt drag säger Sandberg.

- En konkurrenssituation skulle inte vara så lyckad. Men det finns olika slags möjlighetet, det gör det. Men nu lyftes den här frågan plötsligt och ganska överraskande.

Även på svenska sidan tycks det finnas ett intresse för en förbindelse.

- I Skellefteå har man också haft funderingar på det här så det kan bra hända att vi återkommer i ärendet under hösten och ser om det finns något vi kan jobba vidare på, säger Jonne Sandberg.