Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyskt krismöte – dieselns framtid på spel

Från 2017
Bild från Volkswagens fabrik i Tyskland.
Bild: EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

I Berlin samlas i dag representanter för politik och tysk bilindustri för att grubbla över dieselteknikens framtid. Mötet överskuggas av tunga kartellmisstankar mot de fem största biltillverkarna. Misstankar som är nära sammankopplade med den omfattande dieselskandalen.

En uppdatering av programvaran räcker. Så lyder för tillfället den tyska bilindustrins mantra.

Under de senaste veckorna har så gott som alla tillverkare meddelat att dieselbilar ska kallas till verkstäderna för förbättringar, som ska medföra mindre utsläpp av skadliga kväveoxider.

Daimler meddelar i det här skedet att man vill se över cirka tre miljoner bilar i Europa, Audi å sin sida 850 000 bilar.

Menad är då främst en billig programvaruuppdatering, som enligt tillverkarna ska göra bilarna betydligt renare och igen stärka tilltron till den befintliga tekniken.

En Volkswagenanställd jobbar med dieselmotorer i en fabrik i Tyskland.
Bildtext En Volkswagenanställd jobbar med dieselmotorer i en fabrik i Tyskland.
Bild: EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Kritikerna däremot ser åtgärden som industrin föreslår närmast som kosmetisk. För att dieselbilarna verkligen ska bli renare måste man också se över hårdvaran och bygga om bilarna.

Kostnaderna för den här förbättringen är mellan 1 500 och 2 000 euro per bil, alltså betydligt mer än de omkring 60 euro industrin vill investera i sin uppdatering av programvaran.

Industrins främsta mål är i det här skedet att undvika alltför höga kostnader, samtidigt som man vill se till att det inte kommer till körförbud för dieselbilar i de tyska städerna.

Steget närmare körförbud

Gällande de möjliga körförbuden så åkte bilindustrin ändå i förra veckan på ett bittert bakslag.

Förvaltningsdomstolen i Stuttgart slog nämligen i fredags fast att de planerade uppdateringarna i programvaran inte räcker till för att garantera en bättre luftkvalitet i staden.

För det krävs mer långtgående åtgärder av delstaten Baden-Württemberg och hit hör bland annat ett allmänt körförbud för äldre dieselbilar.

I Stuttgart, som har den sämsta luftkvaliteten i Tyskland, har det funnits planer på att införa körförbud från och med årsskiftet, men när eventuella körförbud träder i kraft är i det här skedet ännu öppet.

Stuttgart
Bildtext Stuttgart
Bild: EPA/RONALD WITTEK

Åtgärden är i vilket fall som helst mycket impopulär, inte bara bland dieselägarna utan också bland de politiker som i så fall måste fatta beslutet.

Delstaten Baden-Württemberg leds av den gröne regeringschefen Winfried Kretschmann, som trots sin partitillhörighet är en hård motståndare av körförbud.

Under flera år har politik och industri marknadsfört den tyska dieseln som ett miljö- och klimatvänligt alternativ och nu kort före det kommande förbundsdagsvalet vill man ogärna förarga möjliga väljare med körförbud.

Men att det i det nuvarande läget införs körförbud i städer i Tyskland är nästan oundvikligt.

Miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe har vänt sig till domstolar runtom i landet med krav om att städerna måste se till att de uppsatta gränsvärdena för bland annat kväveoxider inte överskrids.

I en intervju för Svenska Yle i april sade chefen för Deutsche Umwelthilfe Jürgen Resch att man kommer att vända sig till domstolar i 40 till 60 tyska städer.

Det här kan i längden betyda att så gott som alla större städer är tvungna att gå in för körförbud för att kunna garantera en renare luft för sina invånare.

Kartellmisstankar förvärrar krisen

Det stora tyska dieselmötet i Berlin i dag är i första hand ett krismöte. Mötet kommer nämligen inte endast att handla om hur man ska nå hållbara lösningar i den sedan länge pågående dieselskandalen.

Mycket av mötet kommer också att handla om hur man egentligen har hamnat i den här katastrofala situationen.

Sedan en tid tillbaka står nämligen de fem största biltillverkarna, det vill säga Daimler, BMW, Volkswagen, Audi och Porsche under omfattande kartellmisstankar.

Tidningen Der Spiegel avslöjade för en dryg vecka sedan att det ska ha förekommit ett omfattande hemligt samarbete mellan de fem stora.

Informationen baserar man bland annat på att Daimler och Volkswagen (tillsammans med dotterbolagen Audi och Porsche) har lämnat in en anmälan om sig själva till kartellmyndigheterna i Bonn och Bryssel.

Det här har man ändå knappast gjort av ånger och samvetskval, utan främst med tanke på att undgå eventuella straff.

Allt flyter samman

Enligt Der Spiegel är kartellmisstankarna också nära sammankopplade med det sedan år 2015 kända fifflet med dieselmotorerna och deras i testsituationer förskönade utsläppsvärden.

Enligt tidningen ska de fem tillverkarna bland annat internt ha kommit överens om hur stora tankar man ska bygga in i bilarna för den så kallade AdBlue-vätskan.

Vätskan används för att omvandla de skadliga kväveoxiderna i avgaserna till vatten och kväve, men av utrymmes-, kostnads- och bekvämlighetsskäl kom man överens om att tankarna i bilarna måste vara så små som möjligt.

För att bespara bilägarna besväret att fylla tanken mellan de regelbundna servicerundorna var man därför tvungen att se till att reningen av avgaserna skulle ske med så lite vätska som möjligt.

Det här ledde till att ett reningssystem som fungerar tillfredsställande för till exempel lastbilar, knappt fungerar alls när det gäller personbilar.

Något som betyder att lastbilarna i dag är betydligt renare än de flesta vanliga dieselbilar.

Omöjlig ekvation

De fem tyska tillverkarna enades till slut om att AdBlue-tankarna i de bilar som är tillverkade för Europa skulle rymma endast åtta liter vätska.

Internt kom man överens om att ingen skulle utrusta bilarna med större tank, så att de övervakande myndigheterna inte skulle börja ställa obekväma frågor om varför tankstorleken varierar.

Helt konkret betydde det här att tanken, med den tilltänkta reningstakten skulle ha varit tom efter körda 6 000 kilometer.

Test av dieselbilar.
Bildtext En dieselbil testas.
Bild: EPA/PATRICK PLEUL

Vid ungefär samma tidpunkt som man enades om mindre tankar än vad som först var planerat, kom krav från USA och EU om att ytterligare minska på utsläppen av kväveoxider.

Samtidigt som tanken gjordes mindre borde man alltså ha använt mer AdBlue-vätska. En ännu svårare ekvation att lösa.

Inom Volkswagen och dotterbolagen Audi och Porsche valde man därför att medvetet fuska. Som redan är känt valde man att sätta in program som gjorde bilarna rena i testsituationer, medan de i normalt bruk överskred alla utsläppsnormer.

Det var det här fifflet som den amerikanska miljömyndigheten EPA upptäckte i september 2015.

Misstankar utreds

Enligt Der Spiegel handlade samarbetet ändå om betydligt mer än bara det som har med dieselskandalen att göra.

Sedan mitten av 1990-talet ska man ha träffats i tiotals arbetsgrupper för att komma överens om många centrala frågor inom biltillverkningen.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel tillsammans med bland annat Markus Schaefe från Mercedes Benz och Dieter Zetschefrån Daimler AG.
Bildtext Tysklands förbundskansler Angela Merkel tillsammans med bland annat Markus Schaefe från Mercedes Benz och Dieter Zetschefrån Daimler AG.
Bild: EPA/FILIP SINGER

Där man utåt signalerade att man står i hård konkurrens med sina tyska medtävlare och att det är just den här konkurrensen som gör den tyska bilindustrin stark, så har verkligheten på många plan sett helt annorlunda ut.

Enligt det senaste avslöjandet ska också bildelstillverkaren Bosch ha varit delaktig i den misstänkta kartellen.

Kartellmisstankarna mot de fem tillverkarna utreds som bäst av myndigheterna i Tyskland och av EU-kommissionen.

I Bryssel är det EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som håller i trådarna för utredningen.

”Made in Germany” tar skada

Dieselskandalen och de nu aktuella kartellmisstankarna har också blivit ett allt större politiskt problem.

Å ena sidan visar tysk politik och enskilda politiker sällan något bristande stöd för landets viktigaste industrigren, å andra sidan har bilindustrin delvis tack vare samma stöd sett det som möjligt att ta till vilka metoder som helst.

Metoder som nu kan komma att skada hela den tyska industrins anseende.

Inför mötet i Berlin varnar trafikminister Alexander Dobrindt för att krisen är en svår belastning för allt som ”Made in Germany” står för.

– Biltillverkarna måste ta sitt förbannade ansvar, medge sina fel och återställa förtroendet, säger Dobrindt till tidningen Bild am Sonntag.

Ovanligt hårda ord från en minister som tidigare i vått och torrt ställt sig bakom den egna bilindustrin.

Tysklands trafikminister Alexander Dobrindt
Bildtext Tysklands trafikminister Alexander Dobrindt.
Bild: EPA/CLEMENS BILAN

Inför dieselmötet säger han vidare att endast en uppdatering av programvaran, som biltillverkarna alltså föreslår, inte kommer att räcka till för att lösa problemen. En åsikt som han nu delar med miljöminister Barbara Hendricks.

– Det måste nu gå mycket snabbt att få ordning på bilarna. Den snabbaste lösningen är en programvaruuppdatering för att minska på utsläppen av kväveoxider. Därför vet jag inte varför man inte skulle ty sig till den här åtgärden, säger Dobrindt till rundradiobolaget ARD.

– Efter det måste vi se på andra tekniska lösningar, fortsätter Dobrindt.

Förutom representanter för bilindustrin och de två ministrarna deltar också en mängd andra politiker i dagens möte, på plats finns bland andra regeringscheferna för delstaterna med omfattande bilindustri.

Anställda och bilägare i blåsten

För delstaterna och fackförbundet IG-Metall handlar mycket i den pågående krisen om att säkra de 800 000 arbetsplatserna inom den tyska bilindustrin.

För de anställda inom industrin kan krisen nämligen få allvarliga följder. Möjliga böter, skadeståndskrav och förlorat förtroende för de tyska tillverkarna kan ännu komma att kosta Daimler, BMW och Volkswagen många miljarder.

Satsningarna på dieseln har samtidigt lett till att man på många områden ligger efter sina amerikanska och kinesiska konkurrenter när det gäller utvecklingen av elbilar.

Kritik mot dieselmötet kommer också från Tysklands största automobilklubb ADAC. Man är kritisk till att kunder och konsumentskydd inte överhuvudtaget har bjudits in till dagens möte.

Miljontals dieselägare vet i dagens läge inte om de om några månader får använda sina bilar i stadstrafik. Samtidigt har skandalen lett till att värdet på redan köpta dieselbilar har rasat.

Från politikerhåll har man inför mötet kastat fram tanken att tyska kunder i framtiden borde ha rätt till grupptalan i fall som dessa. Som det nu är måste varje bilägare enskilt inleda rättsprocesser mot tillverkarna.

Förslaget togs bland annat upp av den bayerske regeringschefen Horst Seehofer i en intervju i söndags.

Enligt justitieminister Heiko Maas skulle Tyskland för länge sedan ha haft en rätt till grupptalan om inte Seehofer, Dobrindt och övriga kristdemokrater skulle ha stretat emot.

Och stretat emot – det har man gjort bland annat av omtanke för den egna bilindustrin.

Uppdateringar kommer att räcka?

Det ser i det här skedet också ut som om bilindustrin kan komma rätt så lindrigt undan i samband med dagens möte.

Enligt uppgifter som rundradiobolaget ARD presenterade på tisdagskvällen kommer biltillverkarna att endast behöva stå för de planerade uppdateringarna av programvaran.

Det preliminära slutdokumentet från mötet ska enligt ARD alltså inte innehålla några krav om att bygga om eller tilläggsutrusta bilarna.

Biltillverkarna ska i alla fall stå för alla kostnader på omkring 300 miljoner euro och de drabbade bilägarna lovas efter uppdateringen lika prestationsstarka bilar som tidigare.

Bilindustrin räknar med att uppdateringen ska minska utsläppen med omkring 25 procent och att det här ska räcka för att undvika körförbud i städerna.

Diskussion om artikeln