Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förtroendevaldas bindningar har nu publicerats - Vapaavuori har ingen betydande egendom

Från 2017
Uppdaterad 02.08.2017 12:34.
Stadsfullmäktige i Helsingfors.
Bildtext Tjänstemännen och de förtroendevalda förpliktas att anmäla deras bindningar för att öka öppenheten i beslutsfattadet. Arkivbild från Helsingfors stadsfullmäktige.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Helsingfors och Vanda har publicerat information om de förtroendevaldas bindningar på städernas webbplatser. I Esbo, Kyrkslätt och Grankulla uppger man att motsvarande information publiceras i augusti. Borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) har anmält sina bindningar och har ingen betydande egendom.

Av borgmästarna i Helsingfors har tre av fem redogjort för sina bindningar. Biträdande borgmästarna Nasima Razmyars (SDP) och Anni Sinnemäkis (Gröna) redogörelse fattas fortfarande.

Borgmästare Jan Vapaavuoris (Saml) redogörelse visar att han är med i styrelsen för Stiftelsen Finlands Mässa men att han inte har betydande egendom. Det har däremot biträdande borgmästare Pia Pakarinen (Saml), som äger en placeringsbostad i Tölö.

I Helsingfors är det 170 personer som måste anmäla sina bindningar, medan det i Grankulla är 60 personer.

Vad är en bindning?

Konkurrensutsättning försenade informationen i Esbo

Tjänstemännen och de förtroendevalda förpliktas att ge informationen för att öka öppenheten i beslutsfattadet. Plikten att ge informationen om bindingarna finns i den nya kommunallagen som kom i kraft i början av juni.

– I lagen bestäms att de förtroendevalda och tjänstemännen måste ge informationen inom två månader från att de blivit vald till sina uppdrag, säger Kommunförbundets jurist Susanna Ijäs.

I huvudstadsregionens kommuner har det här tolkats som två månader efter fullmäktiges möte där personerna valts till sina poster.

– Mötet var den 12 juni, så de förtroendevalda har ännu några veckor på sig, säger Virpi Ala-aho, stadsrevisor vid Esbo stad .

Esbo saknar ännu en stor del av informationen om bindningarna.

– En tredjedel av de förtroendevalda har gett informationen. Revisionsnämnden har möte den 16 augusti. De ska ännu gå igenom informationen men sen ska vi nog få upp den på våra webbsidor, säger Ala-aho.

Många har ju sommarlov, så det är säkert också därför som många förtroendevalda ännu inte har gett informationen.

Virpa Ala-aho, stadsrevisor vid Esbo stad

Esbo konkurrensutsatte produktionen av den elektroniska tjänsten som de använt för att samla in data och kom därför i gång med arbetet lite senare.

– Många har ju sommarlov, så det är säkert också därför som många förtroendevalda ännu inte har gett informationen. Vi ska nog få upp den på webbsidan under augusti månad, säger Ala-aho.

Nästan alla har svarat i Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla

Helsingfors och Vanda har redan satt ut den informationen som de fått. I bägge städerna en stor del av de fortroendevalda anmält sina bindningar.

– Det är dryga trettio som saknas, säger Vilma Lamminpää, controller vid Helsingfors stad.

Kyrkslätt och Grankulla har inte ännu satt ut någon information på webbplatsen. Bägge har fått så gott som alla förtroendevaldas anmälningar om bindningar.

– Vi har byggt om Kyrkslätt kommun webbplats i början av sommaren, så vi tänkte att det är onödigt att lägga ut informationen på den gamla webbplatsen. Jag är själv ännu på sommarlov men börjar jobba igen nästa vecka. Då ska vi se till att få upp informationen på sidorna, säger Anu Karkinen, förvaltningsdirektör i Kyrkslätt.

– Vi saknar två förtroendevaldas information, säger Camilla Söderström, förvaltningschef vid Grankulla stad.

På de förtroendevaldas eget ansvar

Enligt den nya kommunallagen så är det på kommunens revisionsnämnds ansvar att informationen om bindningarna samlas in. Revisionsnämnden har ändå ingen plikt att ta reda på ifall alla relevanta bindningar anmälts av en förtroendevald.

– Att ge informationen är på de förtroendevaldas eget ansvar. Det finns inga sanktioner och revisionsnämnden kan inte tvinga någon att ge informationen, säger Kommunförbundets jurist Susanna Ijäs.

Att ge informationen är på de förtroendevaldas eget ansvar. Det finns inga sanktioner och revisionsnämnden kan inte tvinga någon att ge informationen.

Kommunförbundets jurist Susanna Ijäs

I den nya lagen bestäms inte hur snabbt kommunerna måste offentliggöra informationen, endast att de ska "föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet".

– Det ska ske på en skälig tid. Det är viktigare att arbetet görs ordentligt, att till exempel ingen sekretessbelagd information läggs ut av misstag, än att det sker snabbt, säger Ijäs.

Diskussion om artikeln