Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Unik kopparglans förevigas i bokform

Från 2017
Uppdaterad 02.08.2017 14:35.
Kopparföremål utställda på Mattilan talonpoikaistila.
Bildtext En del av paret Siivonens kopparföremål är utställda på Mattilan talonpoikaistila under bokprojektets gång.

Det är svårt att inte bländas av kopparns glans på museigården Mattilan talonpoikaistila i Kaland. Antiksamlarparet Anne och Pentti Siivonens kopparsamling består av flera hundra föremål och samlingen är sannolikt Finland största.

Nu ska den dokumenteras och göras till en bok som kommer ut nästa sommar.

Programmet är inte längre tillgängligt

Kaffepannan blev startskottet

Som ett älskat föremål i så många finländska hem, var det också kaffepannan i koppar som utgjorde starten för samlingen för över 40 år sedan, berättar Pentti Siivonen.

- Mina morföräldrar hade en kaffepanna som jag fick av dem 1976. Den finns här också någonstans bland samlingens pannor. Det fanns en särskild glans i den som tilltalade mig. Då vi sedan på auktioner började stöta på helt vanliga kastruller och kaffepannor så köpte vi dem. De blev sedan fler och fler och på den vägen är vi.

kaffepannor i koppar på Mattilan talonpoikaistila.

Samlingen består alltså av bland annat kaffepannor och kastruller, men den har också under årens lopp utökats med en mängd andra bruksföremål från finska hem och herrgårdar. I dag ingår både finska och ryska samovarer, stop, kakformar och mynt och mycket mer från 1700-talets slut till 1900-talets början. Också släkten Mannerheims kak- och brödformer från Villnäs slott ingår i samlingen. Utöver finska och ryska föremål finns det svenska föremål gjorda på koppar ur Falu koppargruva som hittat sin väg till Finland.

Unik koppartradition

Tidigare var det vanligare att samla kopparföremål, men i dag har trenden lite avtagit, berättar Wenzel Hagelstam, som medverkar som sakkunnig i bokprojektet. Det finns inga böcker kring finländska kopparföremål, och därför vill man nu lyfta fram den unika bredd som finns bland dem.

Bröd- och kakformar som tillhört släkten Mannerheim på Villnäs slott.
Bildtext Kak- och brödformar från släkten Mannerheim på Villnäs slott.

- Ett av de finaste metallmaterialen är ju koppar i många avseenden. Vi har ju fina traditioner i Finland när vi ligger mellan Ryssland och Sverige så att vi har väldigt blandat koppar i Finland. Det här är något som är värt att dokumentera.

Enastående insats av samlare

I paret Siivonens livsverk ingår sammanlagt 7000 antikföremål, därbland landets finaste samlingar av ostformar och släpaskar. Också dessa, samt andra föremål på museigården Mattilan talonpoikaistila har tidigare dokumenterats i bokform i samarbete med Wenzel Hagelstam, redaktör Matti Jussila och fotograf Katja Hagelstam. Samma grupp arbetar nu kring boken om kopparföremålen.

Gruppen bakom bokprojektet.
Bildtext Fotograf Katja Hagelstam, antikkännare Wenzel Hagelstam, Anne och Pentti Siivonen och redaktör Matti Jussila samarbetar kring bokprojektet.

Samlarnas arbete utgör en värdefull kulturgärning i arbetet för att bevara det finska kulturarvet. Arbetet görs ofta helhjärtat, på frivillig, icke-kommersiell basis. I många fall doneras samlingarna sedan till museer där allmänheten också får ta del av den. Museernas möjlighet att på samma grundliga sätt samla på objekt är svårare, vilket också kan innebära en risk för att kulturarvet går förlorat, påpekar Hagelstam.

- Det finns ju också en efterfrågan utanför Finlands gränser. Om vi inte själva tar hand om det så kanske någon annan tar hand om det. Den ryska kopparn kanske går tillbaka till Ryssland och den svenska kanske till Sverige. Det skulle vara jättesynd att det inte blir kvar här. Så man får vara glad att vi har sådana här samlare som har gjort det här arbetet.

Icke-polerade kopparföremål
Bildtext Icke-polerade kopparföremål får med tiden en mörk patina.

Samlandet fortsätter

Trots att paret Siivonens samling hör till den mest värdefulla och omfattande i landet, är bägge överens om att samlingen ändå inte är komplett. Det kommer alltid att fattas något.

Tidigare i somras köpte Pentti Siivonen bland annat en större vattenbehållare i koppar. Han drömmer dessutom också om en kakaokanna. Den liknar visserligen en smalare kaffepanna, men har en smalare "midja" berättar han.

- Men det är möjligt att drömmen blir verklighet om några veckor, då ska jag nämligen träffa någon som eventuellt kunde bidra med en sådan till samlingen, säger en lekfullt leende Siivonen.

Samlarivern har med andra ord inte avtagit med åren.

Paret Anne och Pentti Siivonen som äger kopparsamlingen.
Bildtext Anne och Pentti Siivonen.

Diskussion om artikeln