Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bostadsstödet har förändrats - kommer FPA att klara av det?

Från 2017
Uppdaterad 08.08.2017 04:57.
Flervåningshus i förort
Bildtext Det nya bostadsstödet blir en utmaning för FPA.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Det förändrade bostadsstödet trädde i kraft för några dagar sedan. Nu står Folkpensionsanstalten inför en utmaning: räcker deras resurser för att behandla alla ansökningar som väller in?

När FPA i våras tog över ansvaret för utbetalning av utkomststödet gick allting långt ifrån som en dans på rosor.

Ansökningarna var fler än FPA hade räknat med och många fick vänta länge på besked.

FPA:s jurist Petri Hassel, har FPA nu lärt sig av sina misstag?

- Ja, det är klart. Därför har vi nu satsat på att noggrant planera den här förändringen.

- Vi har bland annat anställt 150 personer extra för att kunna behandla alla ansökningar, säger Hassel.

Folkpensionsanstalten har också förberett sig inför sommaren och semestertiden gällande det förnyade bostadsstödet.

De uppskattade att få in närmare hundratusen fler ansökningar under sommaren än vanligt.

Man kan nog se att den genomsnittliga handläggningstiden kommer att bli längre till följd av rusningen.

Petri Hassel, FPA

I juni var ansökningarna 20 000 fler, i juli var antalet 50 000.

Hassel uppskattar att det blir ytterligare rusning nu när studiestarten närmar sig.

Enligt honom har behandlingen av ansökningarna hittills gått smidigt, med tanke på den genomsnittliga handläggningstiden, som förra veckan var åtta dagar.

Det betyder hur länge det tar för FPA att meddela om beslut efter att en ansökan har skickats in.

- Vår målsatta handläggningstid gällande det allmänna bostadsbidraget är tre veckor, säger Hassel.

Men hur blir det då med tanke på framtiden - kommer alla studerande att få sitt bostadsstöd i tid?

- Det är vårt mål. Men man kan nog se att den genomsnittliga handläggningstiden kommer att bli längre till följd av rusningen, säger Hassel.

Folkpensionsanstaltens logotyp på Fpa-huset i Åbo
Bildtext FPA har anställt extrabemanning för att kunna behandla alla ansökningar i tid.
Bild: Yle/Marie Söderman

Studentkåren vid HU: "rådgivning på FPA:s ansvar"

Studentkåren vid Helsingfors universitet har gått ut med information om det nya systemet i god tid.

På det sättet har de försökt förebygga svårigheter i ansökningsskedet.

- Under våren och början av sommaren har vi informerat våra medlemmar om förändringen och poängterat att det gäller att göra sin ansökan i god tid, säger sakkunnig Sofia Lindqvist.

Hon påpekar ändå att rådgivningen snarare är FPA:s uppgift.

- Om någon medlem är i akut behov av rådgivning är det klart att vi ställer upp.

- Primärt hänvisar vi ändå till FPA, som är den instans som kan svara på detaljfrågorna kring hur man ska gå till väga i ansökningsskedet, säger Lindqvist.

Petri Hassel, är rådgivning någonting som FPA har tänkt på?

- Ja, det har vi satsat på eftersom många kan behöva stöd nu i och med förändringen.

Vi har poängterat att det gäller att göra sin ansökan i god tid.

Sofia Lindqvist, studentkåren vid Helsingfors universitet

- Till exempel på våra internetsidor kan man få hjälp, man kan besöka våra byråer och dessutom har vi telefonservice, säger Hassel och tillägger:

- Ingen ska vara rädd att använda sig av dessa.

Studentkåren vid HU följer med hur situationen kring det nya bostadsstödet utfaller.

- Dessutom är vi intresserade av huruvida det här på längre sikt förändrar studerandenas preferenser gällande var de vill bo, säger Sofia Lindqvist.

- Vi kommer att utreda den här frågan i ett senare skede, och sedan agera utifrån den information vi får.

Vuokraturva: Stödförändringen en mardröm

Hyresförmedlaren Vuokraturva oroar sig över konsekvenserna förändringen i bostadsstödet kommer att ha.

Då man ser på den totala summan som betalas ut för bostadsstöd är förändringen en mardröm, skriver Vuokraturvas styrelseordförande Timo Metsola i ett pressmeddelande

FPA menar att det nya stödsystemet säkerställer att de som är i störst behov av stöd i högre grad kommer att få det. Majoriteten av studeranden drar nytta av förändringen, skriver FPA.

Vill se fler samboende

Metsola håller inte med. Samboende är förlorare i reformen och trycket på små hyreslägenheter kommer att öka, skriver Metsola. Det betyder att hyresnivån stiger och påverkar också ensamboende som inte studerar.

- För samhället skulle det vara bra att uppmuntra studerande till samboende där stödsummorna är små, skriver Metsola.

- Det är inte förvånande att kostnaderna för bostadsstöd växer otroligt fort.

FPA skriver att man noggrant följer med hur lagförändringen påverkar socialskyddet som helhet.

Diskussion om artikeln