Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Antalet skarvar fördubblades i Raseborg

Från 2017
Uppdaterad 04.08.2017 11:14.
Svarta storskarvar står på en kobbe. I bakgrunden syns ett blått hav.
Bildtext Storskarven trivs i Västnyland.
Bild: Seppo Knuuttila / Miljöcentralen

Skarvpopulationen i Västnyland har vuxit med drygt tjugo procent sedan i fjol. Majoriteten av skarvarnas bon finns numera i Raseborg.

I fjol fanns det drygt 1 100 skarvbon i Hangö och Raseborg. I dag är siffran uppe i cirka 1 350, enligt uppgifter från miljöcentralen.

I Raseborg har antalet bon vuxit både i Finska viken och i Skärgårdshavet.

Hangö nästan tomt på skarvar

Antalet skarvbon har fördubblats på ett år i Raseborg. Den största orsaken är att en stor del av Hangös skarvar flyttat till områden som tillhör Raseborg.

Tidigare fanns det en koloni med över 400 skarvbon i Hangö. Numera består kolonin av 40 bon.

Förändringen har att göra med det undantagslov som Närings-, trafik- och miljöcentralen gav för Byön i Hangö i fjol. På ön fick man lov att fälla träden som skarvarna brukar häcka i efter att fåglarna förstört stora områden på ön.

Skarvar, närbild. byön
Bildtext Förr var skarvar en vanlig syn på Byön i Hangö. Nu har de flesta flyttat på sig.
Bild: Yle/Carina Bruun

Då var det oklart vart den stora skarvkolonin skulle ta vägen. Nu visar siffrorna att största delen flyttade till Raseborg och bildade en ny koloni.

Fler skarvar både i Finska viken och Skärgårdshavet i Raseborg

På Raseborgs område i Skärgårdshavet, norr om Hangö udd, fanns i fjol två kolonier med sammanlagt 330 bon. Nu är kolonierna tre till antalet och de består av nästan 700 bon.

Också på Raseborgs område i Finska viken har skarvarna ökat. Där finns fortsättningsvis två kolonier och sammanlagt har de vuxit från knappt 370 bon till drygt 600.

Tre unga storskarvar i ett bo.
Bildtext Antalet skarvbon har ökat också i Finska viken i Raseborg.
Bild: Seppo Knuuttila / Miljöcentralen

Räknar man ihop antalet skarvbon i Raseborg har siffran fördubblats från att i fjol ha varit knappt 700 till att vara drygt 1 300 i dag.

I Ingå finns inga skarvkolonier. På gränsen mellan Sjundeå och Kyrkslätt finns det en skarvkoloni.

I hela Finland finns det nästan 26 000 skarvbon och det är ungefär lika mycket som i fjol. De tre största skarvkolonierna finns i Österbotten och den största består av drygt 2 800 bon.

Så här stora är skarvkolonierna i Raseborg och Hangö
Koloni och platsAntal bon 2017Antal bon 2016
Koloni 1 i Raseborg (Finska viken)496325
Koloni 2 i Raseborg (ny i Skärgårdshavet)315-
Koloni 3 i Raseborg (Skärgårdshavet)200160
Koloni 4 i Raseborg (Skärgårdshavet)180170
Koloni 5 i Raseborg (Finska viken)12344
Koloni 1 i Hangö40408
Totala antalet bon1 3541 107
På spaning efter fisk

Miljöcentralen: Skarvpopulationen har nått maximal storlek

Stora lokala variationer också i framtiden.

Diskussion om artikeln