Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bostadsmarknaden har ännu inte påverkats av studiestödsreformen

Från 2017
Uppdaterad 04.08.2017 06:59.
Höghus i Kuppis i Åbo.
Bildtext Höghus i Åbo.

I augusti slopades det studentspecifika bostadstillägget till förmån för det allmänna bostadsbidraget. Reformen har ännu inte haft någon inverkan på bostadsmarknaden, menar föreningen Finlands hyresvärdar.

Det har länge spekulerats i hur bostadsmarknaden påverkas av reformen. Det allmänna bostadsbidraget bestäms utgående från boningsort, inkomst och hyra. Till skillnad från det slopade bostadstillägget för studerande är det allmänna bostadsbidraget inte personligt, utan baseras på hela hushållets inkomster.

Det har diskuterats om de här faktorerna innebär att ettor på sikt blir mer eftertraktade, men någon sån effekt syns ännu inte.

- Vi har inte märkt någon konkret höjning av hyrorna eller ökning av efterfrågan på en viss typ av bostad, men reformen har märkts på det sättet att vi fått svara på massvis med frågor om de här sakerna, berättar Mia Koro-Kanerva, verksamhetsledare på föreningen Finlands Hyresvärdar som för statistik över hyresmarknadens utveckling.

I och med reformen kan en studerande vars sambo jobbar heltid förlora hela bostadsbidraget. Dessutom kan bostadsbidraget variera mer än det gamla bostadstillägget, vilket gör det relativt sett billigare att hyra en dyr lägenhet.

Koro-Kanerva tror att det kommer att påverka bostadsmarknaden i framtiden, men det återstår att se hur.

- Det ser vi först efter hösten. Om det blir så att efterfrågan på ettor stiger så kanske det kontras av att studenterna söker gemensamt boende då ettorna blir svårare att få.

"Reformen blir knappast en inbesparing"

Mia Koro-Kanerva ser flera positiva saker med reformen. Det blir bland annat lättare för hyresvärdarna att veta vilka kontrakt som gäller då alla får stöd enligt system. Hon tror ändå inte att det kommer att betyda något extra klirr i kassan för staten.

- Om regeringen har tänkt att de ska spara pengar har de nog tänkt fel. De flesta får ju högre bostadsstöd än tidigare så utgifterna kan till och med öka.

En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa.
Bild: All Over Press

Föreningen Hyregästerna: fler studentbostäder måste byggas

Föreningen Hyresgästerna som bevakar hyresgästers intressen ser det som en självklarhet att bostadsbidragsförändringen kommer att avspegla sig på marknaden.

- Många studenter har ringt och frågat oss om de här sakerna under sommaren. Särskilt försörjningsansvaret för partnern väcker känslor. Jag har inga siffror, men vi tycker oss ändå märka en sån trend att det i allmänhet är ettor som går åt, säger Anne Viita som är verksamhetsledare för Hyresgästerna.

Det här kan enligt Viita utveckla sig till ett problem. Om efterfrågan på ettor höjs kan bostadsbristen förvärras ytterligare, då allt fler trängs på den privata bostadsmarknaden. Därför måste fler studentbostäder byggas.

- Urbaniseringen går inte att stoppa, arbetskraften måste flytta dit jobben finns. I dagens läge kan bara ungefär en tredjedel av studenterna bo i studentbostäder. Om man inte börjar med att regelbundet bygga studiebostäder i stadscentra så kommer situationen på marknaden oundvikligen att förvärras.

Show apartment
Bildtext Bostadsvisning för etta i Åbo.
Bild: Lina Frisk

Fakta: allmänt bostadsbidrag

Personer som hör till samma hushåll ska ansöka om gemensamt bostadsbidrag

Vinnarna och förlorarna då bostadsstödet fördelas

Här kan du räkna ut hur mycket stöd du är berättigad till.

Diskussion om artikeln