Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländare fördömer rattsurfning – några sekunder av ouppmärksamhet kan leda till allvarliga olyckor

Från 2017
En person knappar på en smarttelefon i förarsätet på en bil.
Bildtext Fyra av tio förare medger att de hamnat i en farosituation på grund av mobilsurfning.
Bild: Mostphotos/2017 Igor Stevanovic,

Skolorna börjar så småningom fyllas med nya och gamla elever och Trafikskyddet påminner nu om att bilförare ska låta bli att använda telefonen då de kör. Rattsurfning fördöms av många finländare, men lockelserna är svåra att motstå, enligt Trafikskyddet.

Att skicka textmeddelande eller använda sociala medier samtidigt som man kör bil ses som en mycket allvarlig trafikförseelse av över hälften (54 procent) av de personer som svarat på Trafikskyddets enkät. Nästan en tredjedel, det vill säga 29 procent, anser att det är en allvarlig förseelse. All störande användning av mobilapparater är förbjudet enligt lagen då man kör bil.

– När man skriver eller läser meddelanden, använder sociala medier eller sms:ar har man ögonen och tankarna på något annat än trafiken i flera sekunder åt gången. Under den tiden hinner det ske vad som helst: en skolelev går ut på skyddsvägen, en förare i den intilliggande filen stannar för att lämna företräde eller trafikljusen slår om till rött, säger Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

I Trafikskyddets rapport medger fyra av tio förare att de hamnat i en farosituation då de använt mobiltelefon medan de kört.

Fyra av fem säger att de svarar i telefon medan de kör bil och och två av tre ringer själva samtal. Endast 14 procent av förarna säger att de inte alls använt mobiltelefon medan de kört.

Hjärnan koncentrerar sig på Facebook istället för trafiken

Heiskanen säger också att om föraren koncentrerar sig på mobilen istället för trafiken hinner inte hen reagera på överraskande situationer eller undermanövrerar i fel riktning.

– Hjärnforskare talar om kognitiv ouppmärksamhet. Hjärnan väljer textmeddelandet eller Facebook-uppdateringen som primär uppgift utan att föraren inser det. Att följa med trafiken hamnar då ohjälpligt i andra hand, bedömer Heiskanen.

De som svarat på enkäten anser att telefonanvändning i en stillastående bil som står i trafikljusen inte är lika illa: 54 procent anser att det är en mycket allvarlig eller allvarlig trafikförseelse.

Trafikskyddet påminner ändå om att man även då måste följa med trafikljusen och försäkra sig om att övergångsstället är tomt innan man börjar köra igen.

– Svaren visar att finländarna visst är medvetna om riskerna med mobiltelefonanvändning under körningen och de lagparagrafer som gäller för det. Smarttelefonen härskar allt mer över vårt dagliga liv, och dess lockelse är svår att motstå – till och med i trafiken, säger Heiskanen.

"De som knappar på telefonen märker inte den farliga situationen"

Heiskanen säger att man ofta hör att förare själva anser sig vara bättre än alla andra förare och att just deras körande inte påverkas av mobilanvändning.

– De som följer med körandet utifrån är ändå sannolikt av annan åsikt, eftersom den som knappar på telefonen ofta inte ens själv märker att man kört in i en farlig situation.

Heiskanen påpekar att skolstarten innebär att även barn hamnar i fara då förarens uppmärksamhet är på annat håll.

– Jag hoppas att särskilt alla föräldrar funderar över sitt exempel i trafiken – skulle du vilja att ditt barn rör sig på samma övergångsställe som en förare som sitter och bläddrar på sociala medier under körningen?, frågar Heiskanen.

När du kör, kör – Trafikskyddets säkerhetskampanj igång

För att påminna bilförare om att koncentrera sig på trafiken då allt fler barn börjar röra sig på vägarna efter skolstarten har de inlett kampanjen ”När du kör, kör”.

Trafikskyddet vill också uppmana radiostationer att delta i kampanjen eftersom många lyssnar på radio i bilen.

– Radiostationerna ber upprepade gånger sina lyssnare att ringa och texta som en del av programmet. Man lyssnar mycket på radio i bilen. Att uppmuntra bilförare att dela sin uppmärksamhet mellan körningen och telefonen är säkert ändå inte avsikten, berättar Trafikskyddets organisationschef Pasi Anteroinen.

Trafikskyddet har därför utvecklat en säkerhetsjingel till radiostationer som påminner förare om att koncentrera sig på körandet och trafiken.

driving and using the phone

Använder du telefonen medan du kör?

Fyra av tio har råkat i en farosituation.