Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studie: Munhälsan påverkar cancerrisken

Från 2017
Tänderna
Bild: Mostphotos

Inflammation i tandköttet kan öka risken för att senare drabbas av cancer. En amerikansk studie på äldre kvinnor visar på mer än tredubblad risk för matstrupscancer och risken är förhöjd även för andra cancersjukdomar.

För dem som haft tandköttsinflammation ökade cancerrisken i genomsnitt med 14 procent, enligt studien.

- Det är en låg riskökning, kommenterar professor Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd i Sverige.

Olika tandredskap, tandtråd, tandborste, tandstickor, munskölj.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Andra faktorer påverkar cancerrisken mycket mer, påpekar han, framför allt rökning, alkohol, kost- och motionsvanor.

Det möjliga sambandet mellan munhälsa och olika cancerformer har kartlagts i ett 40-tal tidigare studier.

- Om man ska vara välvillig kan man säga att det här är en av flera studier som stärker ett samband mellan matstrupscancer och tandköttsinflammation, säger Kärre.

Frågetecken om orsakssamband

I studien deltog 65 800 amerikanska kvinnor i åldern 54-86, som följdes under åtta år i genomsnitt.

De fick själva i ett frågeformulär svara på om de lidit av tandköttsinflammation, vilket Klas Kärre anser minskar värdet av studien.

Att utgå från tandvårdsjournaler hade gett ett säkrare resultat.

Som alltid med statistiska samvariationer finns det också frågetecken kring om det verkligen handlar om ett orsakssamband, påpekar han.

Men det finns goda skäl att fortsätta utforska munhälsans betydelse, tycker han.

Tandläkare
Bild: Mostphotos

En faktor som intresserar cancerforskare är om låggradig, kronisk inflammation ger en gynnsam grogrund för cancerceller och tandköttsinflammation är just en sådan.

- Via sådana här studier kan man därför kanske få inspel till rena orsakssamband och lära sig förstå hur man ska stävja sådana här inflammationer och blockera så att det inte blir cancerutveckling.

FNB-TT

Diskussion om artikeln