Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

OAJ vill ha offentligt lärarregister – föräldrar skulle kunna kolla lärarnas behörighet

Från 2017
Ett kartoteksskåp
Bildtext I det offentliga registret skulle vem som helst kunna leta upp information om lärarnas behörighet.
Bild: Yle/Roger Källman

Förslaget får medhåll också av Finlands Svenska Lärarförbund.

Finland borde ta i bruk ett offentligt lärarregister. Det tycker undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Varför skulle det inte kunna finnas ett register över lärare som jobbar som tjänstemän med ett visst tjänsteansvar?

― ordförande Christer Holmlund, FSL

Enligt OAJ:s ordförande Olli Luukkainen skulle registret kunna användas av föräldrar för att leta upp information om lärarnas behörighet. Han konstaterar att man i vissa länder redan har liknande register med tidsenlig information om lärarreserven.

Olli Luukkainen leder det finska lärarfacket OAJ.
Bildtext Olli Luukkainen leder det finska lärarfacket OAJ.
Bild: com.pic. / Markku Ojala / All Over Press

- Föräldrar skulle ha möjlighet att kolla om läraren som lär deras barn har en utbildning och är kvalificerad för jobbet, säger Luukkainen.

"Ingen större dramatik"

Förslaget om ett offentligt lärarregister får stöd också från Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Enligt förbundets ordförande Christer Holmlund skulle registret underlätta kartläggningen av resurser inom branschen:

- Vi kanske vet att det råder brist på lärare i naturvetenskapliga ämnen, men hur stor är bristen och vad borde göras, har vi överutbud av lärare i något annat ämne? säger han.

Lärarsituationen i Finland kartläggs i nuläget av Utbildningsstyrelsen vart tredje år. Enligt Holmlund har svarsprocenten ändå blivit sämre gång för gång, vilket gör att översikten inte är helt tillförlitlig.

Vi har behörighetskrav men inget som skyddar lärarnamnet.

― ordförande Christer Holmlund, FSL

Holmlund ser ingen orsak varför man inte skulle kunna ha ett offentligt register över behöriga lärare.

- Vi har ju yrkesregister inom många andra branscher. Varför skulle det inte kunna finnas bland lärare som jobbar som tjänstemän med ett visst tjänsteansvar?

Christer Holmlund
Bildtext Enligt FSL:s ordförande Christer Holmlund skulle ett lärarregister gynna myndigheter, lärarutbildare, arbetsgivare och föräldrar.
Bild: YLE/Mirjam Heir

För FSL är den största fördelen med ett register att lätt kunna uppskatta hur utbudet och efterfrågan inom undervisningsbranschen ser ut. Att föräldrar kan kolla enskilda lärares behörighet är enligt Holmlund bara en bonus.

- Vi har behörighetskrav men inget som skyddar lärarnamnet, så att säga. Jobbar man i en skola får man kalla sig lärare. Vi varken vill eller kan ändra i det, men inte är det väl någon hemlighet är man behörig eller inte. Föräldrarna har rätt att veta det, vem som helst har rätt att veta det. Det är väl inte någon större dramatik i det.