Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mer skarvar i Jakobstadstrakten

Från 2017
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Bild: YLE/Joakim Lax

Allt fler skarvar verkar ha flyttat till skärgården norr om Vasa, från Nykarleby till Karleby. Stora mängder skarv har påträffats i till exempl Larsmo skärgård.

Jorma Koivuniemi, som ordnar fisketurer i skärgården mellan Jakobstad och Karleby, säger att enstaka fåglar och mindre flockar har synts till i flera år, men den här sommaren är fåglarna mångfalt fler.

- Det handlar om hundra- eller tusentals fåglar, det är helt exceptionellt. Man ser dem hela tiden i skärgården, säger Koivuniemi.

Däremot finns det troligen inte några häckande skarvar i området.

- Nära Nykarleby finns det ett par kolonier, och norrut i Lochteå, säger Juhani Hannila som är ordförande för Mellersta Österbottens ornitologiska förening.

Bortskrämda från Vasa skärgård?

De stora skarvflockarna i Jakobstadstrakten är antagligen de fåglar som olovligen har skrämts iväg från sina häckningsplatser i Vasa skärgård, tror Hannila. Det fick fåglarna att söka sig vidare längs kusten.

Fiskeguiden Koivuniemi är bekymrad över skarvstammens inverkan på fisket. Enligt honom är det nu redan det andra året i rad som abborren är så gott som försvunnen från Mickelsörarnas skärgård.

- Jag har inte sett något liknande på 25 år, säger Jorma Koivuniemi.

Enligt den senaste kontrollräkningen skuklle det finnas drygt 25 000 häckande skarvpar i Finland. Koivuniemi räknar därtil de skarvar som inte häckar samt ungar, och kommer till dryga 100 000 skarvar. Skarven äter ungefär ett halvt kilo fisk per dag.

Fiskbeståndet minskar

- Tänk om det skulle vara mört och braxen de äter, då skulle fiskbestånden klara sig. Men i den inre skärgården är det abborre och gös den äter, och längre ut är det sik, strömming och öring. Det här har en otrolig effekt på fiskbeståndet, säger Koivuniemi.

Juhani Hannila vid Mellersta Österbottens ornitologiska förening menar ändå att de stora skarvbestånden endast lokalt fördriver fisken, till andra områden.

Lokalt kan det alltså bli stor påverkan på fisket, och Hannila förstår fiskarnas oro. Men enligt honom hjälper det inte att skrämma bort skarvarna, då flyttar den bara till ett annat ställe.

- Skarven är här för att stanna, det är bara att lära sig leva med den, säger Juhani Hannila.

Yle Pohjanmaa/Sari Vähäsarja

Den här artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel.

Översättning: Filip Stén

Diskussion om artikeln