Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Konstsamfundet återupptar hyggesbränning i Söderlångvik

Från 2017
Bränningen kunde ha gått bättre, säger man från Forststyrelsen.
Bild: Hans-Erik Nyman

Ett område som täcker 1,5 hektar i närheten av Björkboda träsk kommer att eldas upp under sensommaren. Markägaren Konstsamfundet vill bidra till ökad biologisk mångfald och räknar med att insekter och växter gynnas av bränningen.

För att öka skogens mångfald och få ett mer varierat skogsbruk kommer Konstsamfundet att i samarbete med UPM Kymmene att hyggesbränna ett cirka 1,5 hektar stort område. Planeringen av hyggesbränningen startade av Konstsamfundets förra skogsfackman Christofer Westerback.

Planerade hyggesbränningar har inte utförts på Kimitoön under lång tid. Konstsamfundet vill med bränningen bidra till att öka den biologiska mångfalden. Många insekter är beroende av bränd, död ved, dessutom finns det växter som gror först efter stark värme.

Björkboda träsk finns i närheten och vattenförsörjningen är tryggad under bränningen. Därför passar det bra med bränning i området, konstaterar Siv Vesterlund-Karlsson, skogsansvarig på Söderlångvik Gård.

Kräver uppehåll

Hyggesbränningen kommer att äga rum under sensommaren, förutsatt att väderförhållandena så tillåter. Minst en veckas uppehåll krävs för att bränningen ska kunna utföras, förutom att vindriktning och vindstyrka ska vara de rätta, meddelar Vesterlund-Karlsson i ett pressmeddelande.

När hyggesbränningen utförs finns starka pumpar och tillräckligt med personal på plats för att säkerställa att branden inte sprids. Även efter att branden släckts kommer det att finnas personal på plats i några dygn, för att säkerställa att inget blossar upp på nytt.

Diskussion om artikeln