Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Aurorahallens väggar måste förnyas på grund av fuktskador

Från 2017
Uppdaterad 07.08.2017 15:30.
aurorahallen
Bildtext Nu måste också väggarna i Aurorahallen i Borgå repareras.
Bild: Yle/Robin Halttunen

I samband med renoveringen av taket på Aurorahallen i Borgå har man konstaterat fuktskador i hallens ytterväggar.

Skadan är så omfattande att de långa ytterväggarna och den ena gavelväggen måste förnyas helt.

I den andra gavelväggen måste värmeisoleringen och den yttre väggytan förnyas.

Kondens och regn

Orsaken till fuktskadan i de långa ytterväggarna är ett byggfel som gjorts då hallen byggdes.

Under plåttaket har det bildats kondensvatten som sedan runnit ner i väggkonstruktionerna mellan underlagstaket och ytterväggen.

För gavelväggarnas del handlar det om regnvatten som runnit in i väggkonstruktionerna. I träningsishallen har man inte konstaterat motsvarande problem.

Entreprenören har lämnat in ett anbud på ca 300 000 euro för renoveringsarbetena.

Senarelagd ibruktagning

Ursprungligen var det tänkt att Aurorahallen skulle tas i bruk i slutet av oktober efter att takrenoveringen slutförts.

På grund av att väggarna nu också måste renoveras, kommer hallen att kunna tas i bruk först i medlet av november.

Arbetena i Aurorahallen påverkar också tidtabellen för renoveringen av träningshallen. Den kan tas i bruk i mitten av december enligt nuvarande bedömning.

Orsaken är att det är samma entreprenör som ansvarar för renoveringen av båda hallarna, vilket betyder att de inte kan renoveras samtidigt.

Föreningar och skolor drabbas

På grund av reparationerna blir man tvungen att avboka några av Finlands Innebandyförbunds turneringsreserveringar och enskilda reserveringar för matcher.

Borgå stads idrottstjänster förhandlar som bäst om ersättande lokaler med föreningar, skolor och andra grupper som använder hallarna.

Diskussion om artikeln