Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vbl: Lagmansgården stannar i Pedersöre

Från 2017
Uppdaterad 08.08.2017 09:36.
Lagmansgården.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Enligt Vasabladet ska en arbetsgrupp ha kommit fram till att det svenska skolhemmet Lagmansgården ska bli kvar i Pedersöre.

Osäkerheten kring Lagmansgårdens framtid har varit övehängande ända sedan det kom fram att Social- och hälsovårdsministeriet hade utrett fastighetsfrågan och konstaterat att det skulle vara billigare att flytta den svenska enheten till Nummela i Vichtis kommun.

En arbetsgrupp tillsattes som nu enligt Vbl har kommit fram till att verksamheten blir kvar på Lagmansgården.

Garantera verksamheten på svenska

- De specialister som finns med i arbetsgruppen anser att vi bättre kan garantera den svensk- och tvåspråkiga verksamheten i Pedersöre, säger arbetsgruppens beredare Matti Salminen till Vasabladet.

En flytt till Vichtis har uteslutits åtminstone för tillfället och att verksamheten stannar i Pedersöre är nu det enda alternativet som utreds. Byggnaderna och marken vid Lagmansgården ägs av statliga Senatsfastigheter

Arbetsgruppen ska nu fortsätta sitt arbete och ska lämna in en rapport till ministeriet i slutet av november.

Sakfrågan avgörs sedan av direktionen för Statens skolhem.

Diskussion om artikeln