Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

S:t Karins svenska skola inleder läsåret i ovisshet

Från 2017
Uppdaterad 10.08.2017 08:37.
Kvinna sitter med en bok i handen. Öppnade lådor fulla med böcker står omkring henne.
Bildtext Maria Engblom packar upp skolböcker inför kommande läsår.
Bild: Yle/Tobias Bergman

På måndag öppnar S:t Karins svenska skola sina dörrar inför ett nytt läsår. Men skolans rektor Maria Engblom väntar ännu på en rapport om skolans inomhusluft. Redan nu är det ändå klart att alla elever kommer att flyttas till baracker på skolgården under det kommande läsåret.

Rektor Maria Engblom förbereder det nya läsåret i ovisshet om hur dålig inomhusluften är. Hon har inte fått någon information från S:t Karins stad under sommaren och en rapport om inomhusluftens kvalitet kommer först på måndag.

- Vi har inte fått någon information om de här undersökningarna som har gjorts under sommaren. Nästa veckas måndag kommer vi att få en rapport från konditionsgranskaren som har gjort olika mätningar och tagit prover här under sommaren. Så då får jag förhoppningsvis veta mera.

- Annars förbereder vi oss ungefär som tidigare. Klassrummen är städade, materialen har kommit och lärarna börjar söka sig till skolan och förbereda sig inför klasserna.

Barackundervisning

På grund av tidigare upptäckta fukt- och mögelproblem kommer alla elever att flyttas till baracker utomhus under kommande läsår, förutom undervisning i musik och slöjd samt måltider som hålls i den nuvarande skolbyggnaden under hela läsåret.

- Grunden för barackerna är lagd men de kommer först i mitten av september.

När barackerna anländer kommer alla elever att få plats i dem enligt Engblom. Till dess kommer lektioner att hållas i den nuvarande skolbyggnaden och utomhus. En del klasser har undervisning i S:t Karins kyrka.

- Renoveringen av sådana utrymmen som skulle ha blivit klassrum avbröts så därför har vi inte tillräckligt med utrymmen i början av hösten. Vi kommer även att ha lektioner utomhus speciellt på hösten om det är vackert väder.

Enligt Engblom har några elever bytt skola på våren på grund av hälsoproblem och den rådande situationen.

S:t Karins växer

Än så länge finns det ingen långsiktig lösning på hur frågan om fastigheten. Planerade bostadsområden i S:t Karins kommer att sätta ännu större tryck på stadens skolor i framtiden.

- Baracker är aldrig en långsiktig lösning men säkert en bra tillfällig lösning. I staden pågår för tillfället en utredning om olika alternativ om hur man ska lösa skolfrågan för det här skolhuset men även för Valkeavuoren koulu och hela centrumområdet då det planeras nya bostadsområden vilket leder till inflyttning och fler elever.

Diskussion om artikeln