Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Berner: Tågtrafiken öppnas upp för konkurrens

Från 2017
Uppdaterad 04.09.2017 17:29.
Två leksakståg av olika färg.
Bild: Sebastian Dahlström / Mostphotos

Kommunikationsminister Anne Berner (C) meddelade vid en presskonferens på onsdagen att järnvägarnas passagerartrafik öppnas upp för konkurrens.

Avregleringen kommer att ske stegvis och inleds i lokaltågstrafiken Helsingforsregionen.

År 2026 är det meningen att hela landet ska omfattas av konkurrensutsättningen.

Enligt Berner finns det ingen lagstiftning i Finland som förhindrar att passagerartrafiken konkurrensutsätts, det är frågan om en avtalsfråga med VR.

Berner sade att landskapsreformen stöder den kommande reformen av järnvägarna. Landskapen kunde i fortsättningen ordna och konkurrensutsätta tågtrafiken.

Syftet på lång sikt är att utveckla järnvägstrafiken, att se till att priskonkurrens uppstår och att öka passagerarmängderna. Enligt Berner behövs många olika slags trafikformer i ett stort och glesbefolkat land.

Under presskonferensen betonade Berner att järnvägstrafiken öppnats upp för konkurrens i nästan alla EU-länder, till exempel i Sverige och Storbritannien.

VR omvandlas till tre statsägda bolag

För att skapa jämlika omständigheter för konkurrensen förvandlas VR till tre statsägda bolag som ansvarar för materiel, underhåll och fastigheter.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) höll presskonferens den 9 augusti 2017.
Bildtext Kommunikationsminister Anne Berner vid presskonferensen den 9 augusti 2017.
Bild: Lehtikuva

Enligt Berner är det varken frågan om att privatisera eller splittra upp VR.

- Ingen privatisering kommer att ske och ingen statsägd egendom kommer att säljas, sade Berner.

Differentieringen förverkligas stegvis så att personalen flyttar till de nya bolagen som så kallade gamla arbetstagare.

Berner säger att passagerarna kommer att märka av de första konkreta förändringarna i och med avregleringen i början av 2020-talet.

Kommunikationsministeriet kommer att tillsätta arbetsgrupper som specificerar detaljerna för att avreglera järnvägstrafiken. Bland annat VR och HRT, samkommunen Helsingforsregionens trafik, ska vara med i beredningen, som enligt Berner kommer att ta cirka ett år.

Lintilä: Trafikens sista monopol tas isär

Näringsminister Mika Lintilä (C), som ansvarar för statens ägarstyrning, sade vid presskonferensen att det här inte är någon ny sak, utan avregleringen har förberetts genom tätt samarbete.

- Jag är säker på att VR kommer att bibehålla en betydande ställning i Finland också efter att järnvägstrafiken öppnas för konkurrens, sade Lintilä.

I och med avregleringen av järnvägarnas passagerartrafik tas trafikens sista monopol isär, sade Lintilä.

Näringsminister Mika Lintilä vid presskonferens den 9 augusti 2017.
Bildtext Näringsminister Mika Lintilä
Bild: Lehtikuva

VR Groups vd: Bolagets kärnuppgifter kommer att bevaras

Enligt VR Groups vd Rolf Jansson kommer bolagets kärnuppgifter efter avregleringen till stor del vara de samma som tidigare.

- Också i fortsättningen är vår roll att betjäna våra kunder.

Jansson påpekade att VR klarat sig utmärkt i internationella jämförelser.

Jansson tackade också Kommunikationsministeriet för att avregleringen av tågtrafiken förverkligas stegvis och att man reserverat tillräckligt med tid för att genomföra alla reformer.

Text: Yle, FNB

Två IC-tåg på Karis järnvägsstation.

Kritik mot konkurrensutsättningen: Här föddes bara ett nytt monopol

"Utländska företag gör vinst på skattebetalarnas bekostnad".

Diskussion om artikeln