Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Miljövårdare motsätter sig det nya flygfältet i Pyttis

Från 2017
En turkos grävmaskin fyller sand och grus i dumperns flak.
Bildtext Arbetet med landningsbanan har påbörjats fastän miljötillstånd saknas.
Bild: Yle/Lone Widestam

Företaget som planerar att bygga ett flygfält i Pyttis uppger att man noggrant undersökt vilka effekter flygfältet skulle ha på miljön och fågellivet.

Arbetet med landningsbanan har satts i gång trots att projektet inte har beviljats miljötillstånd.

Det privata företaget Redstone Aero har köpt en tomt på 90 hektar i Pyttis och ska nu bygga en 1 200 meter lång landningsbana. Mellan 2 000 och 4 000 flygplan ska använda banan årligen.

Pyttis valdes eftersom kommunen ställde sig positivt till flygfältsplanerna och att det inte är lång väg till huvudstadsregionen.

Projektet borde inte få miljötillstånd

Naturskyddsföreningens kretsar i Kymmenedalen och Nyland anser att flygfältet inte borde beviljas miljötillstånd.

– Flygfältet bör inte få miljötillstånd eftersom dess geografiska läge och flygverksamhet inte följer Naturabedömningen i miljöskyddslagen. Flygfältet vore ett lagbrott, säger naturskyddsföreningarna.

Dessutom kritiserar naturskyddsföreningarna att flygfältet redan börjat byggas trots att miljötillstånd saknas.

– I Hevossuo pågår redan markarbete utan lov. Trots att flygverksamheten orsakar störningar på stora områden så är den geografiska platsen för flygfältet inte fastställd i planläggningen.

Företaget Redstone Aeros representant, flygkapten Esa Korjula, förnekar att flygfältet skulle ha börjat byggas utan lov. Enligt honom har företaget också utfört alla nödvändiga undersökningar gällande fågellivet och miljöpåverkan.

Noggranna undersökningar har utförts

Enligt naturskyddsföreningarna är flygfältets läge dåligt, eftersom Natura 2000-fågelskyddsområdet och Valkmusa nationalpark befinner sig i närheten. Också många utrotningshotade rovfåglar har sina bon i området.

Dessutom passerar arktiska sjöfåglar och rovfåglar området under flyttningstiden.

Esa Korjula konstaterar att flygfältets effekt på miljön och fågellivet har undersökts noggrant.

– Ett vindkraftsområde har planerats på området och i samband med det utfördes grundliga utredningar. Vi har bara uppdaterat de gamla undersökningarna gällande fågellivet.

På det planerade flygfältsområdet har en del skog fällts och marken jämnats till under sommaren. Det här har gjort naturskyddsföreningarna upprörda.

– Det är upprörande att bygget startat fastän projektet saknar tillstånd, säger verksamhetsledare
Riku Rinnekangas vid Finlands naturskyddsförbunds krets i Kymmenedalen.

Esa Korjula besvarar kritiken med att det är alldeles tillåtet att jämna marken på sin egen tomt. Han säger att det alltid finns motstånd mot flygfält då de planeras.

– Motståndarna ser inte att flygfälten tillför livskraft i kommunen. Vi har haft nio Pyttisföretagare som jobbat med att jämna ut marken. Efter att flygfältet är klart kan det fungera som plats för olika evenemang.

Många anmärkningar

Miljötillståndet för flygfältet behandlas för tillfället av miljöcentralen i Kotka. Anmärkningstiden upphörde förra veckan och 32 anmärkningar hann komma in.

Förutom naturskyddsföreningarna lämna även föreningen Merikymen luonto in en anmärkning, samt privatpersoner som samlat in underskrifter.

Miljöcentralen väntar på ett uttalande från myndigheterna angående miljötillståndet.

Landskapsstyrelsen i Kymmenedalen planerar att diskutera frågan kring flygfältet med Miljöministeriet.

Esa Korjula tror inte att det finns några hinder för miljötillståndet, men om det visar sig att företaget inte får lov att bygga flygfältet får man väl plantera träd på området, säger Korjula.

Ursprunglig artikel av Riitta Pihlaja/Yle Uutiset.

En vid bild av skog där några grävmaskiner och en dumper syns.

Pyttis flygfält väcker både förväntningar och farhågor

Bygget har startat trots att alla tillstånd inte är klara.

Diskussion om artikeln