Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension

Från 2017
Arkkipiispa Kari Mäkinen Kajaanin Runoviikolla 2016.
Bild: Yle/Jani Tanskanen

Mäkinen tillträdde 2010 som fjortonde ärkebiskop. Ny ärkebiskop tar över nästa sommar.

Ärkebiskop Kari Mäkinen har meddelat att han går i pension den 1 juni 2018. Enligt Kyrklig tidningstjänst uppnår han pensionsålder våren 2019, men väljer att gå i pension redan nästa år.

Domkapitlet i Åbo ärkestift behandlade ärendet på onsdagen och har fattat beslut om hur den nya ärkebiskopen ska väljas. Den 8 februari görs ett första försök att välja en ny biskop. Vid behov förrättas ett andra val tre veckor senare. Då står valet mellan de två kandidater som fått flest röster.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer samt lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Lekmannaelektorerna är lika många som de röstberättigade prästerna och lektorerna. Sammanlagt 1 525 personer är röstberättigade.

Åbos inflytande minskar

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna genom en viktning som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. På detta sätt stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till denna ändring är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

En kandidat för ärkebiskopsposten ska vara vigd präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kandidater kan ställas upp av en valmansförening som består av minst 30 personer med rösträtt i valet, meddelar Kyrklig tidningstjänst.

Diskussion om artikeln