Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åboarkitekt om Österbladska tomten: satsa på hybridlösning med gammalt och nytt

Från 2017
Uppdaterad 11.08.2017 08:34.
Niklas Kronberg och Saara Ilvessalo invid Österbladska tomten i Åbo
Bildtext Två perspektiv. Arkitekten Niklas Kronberg och kommunalpolitikern Saara Ilvessalo (Gröna) vill båda se en förnyelse av Österbladska tomten.

Bevara eller inte bevara? Frågan aktualiseras ofta när framtiden för äldre trähus i Åbo kommer på tal.

Den här gången handlar det om husen vid hörnet av Köpmansgatan och Slottsgatan, den så kallade Österbladska tomten. De Grönas fullmäktigemedlem Saara Ilvessalo hör till dem som vill bevara husen.

-Vi har ganska få trähus i centrum och vår historia bör synas i gatubilden.

Ilvessalo är ordförande för Stadsplanerings- och miljönämnden. Nämnde beslöt på tisdagen att man ska utreda om husen kan bevaras eller om de ska rivas. Man hänvisade bland annat till Åbo museicentral som anser att husen har kulturhistoriskt värde och bör bevaras.

Kravet är att utredningen ska utmynna i minst fyra alternativ för en förnyelse av tomten, varav minst två förslag ska bygga på att husen bevaras.

Staden hoppas också invånarna ska aktivera sig och framföra sina förslag om hur tomten kunde utvecklas.

Åboarkitekt: hybridlösning som bevarar trähusen vore bra

Arkitekten Niklas Kronberg passerar tomten dagligen på väg till jobbet. Han är nöjd över att staden tagit initiativ för att utveckla tomten efter flera år av planer. Kronberg beskriver kvarteret som inspirerande och varierande ur ett arkitektoniskt perspektiv.

-Det är en intressant plats i stadskärnan. Läget är ju synnerligen bra, mitt emellan Salutorget och Aura å.

Som arkitekt nämner Kronberg förstås också byggnaderna runt korsningen.

-Förutom trähusen finns här Åbos kanske finaste arkitekturobjekt, det vill säga nya huvudbiblioteket. Vidare har vi till exempel Slottsgatans höghus som planerats av Pekka Pitkänen.

Så vad borde göras nu?

Kronberg vill ogärna ge ett "svartvitt" definitivt, men ser gärna att de gröna trähusen bevaras i en eller annan form samtidigt som man kunde bygga något nytt på innergården.

-En slags hybridlösning hoppas jag på.

-Men hur det blir, beror på många faktorer, till exempel ägarens vilja.

Ilvessalo: hotell ett okej alternativ

Parkeringsplatsen på den Österbladska tomtens innergård har levt ut sin tid. Det håller många med om.

En flygbild över Österbladska tomten i Åbo
Bildtext Parkeringsplatsen på innergården torde försvinna.
Bild: Åbo stad/Blom

Men vad borde man bygga i stället? Ett förslag som lyfts fram, är att bygga ett hotell. Iden har förespråkats bland annat av Åbo stads stadsarkitekt Christina Hovi.

En tänkbar idé, tycker både Saara Ilvessalo och Niklas Kronberg.

-Det är ett okej alternativ, vi har redan exempel i Åbo där man byggt högt bakom trähus, säger Ilvessalo.

Flera år till eventuell byggstart

Vid den Österbladska tomten finns bland annat nattklubben Dynamo, barerna El Gringo och Bar Ö samt några mindre butiker. Framtiden för företagen är således oviss, men de kommer förmodligen att finnas kvar i åtminstone några år till, oavsett hur staden i sinom tid beslutar.

Det lär dröja minst tre-fyra år innan något konkret händer, tror Saara Ilvessalo.

-Jag tror inte frågan landar i Åbo stadsfullmäktige förrän tidigast 2019. Det skulle innebär att det tar 3-4 år innan det börjar hända något.

Diskussion om artikeln