Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Asbest fördröjer renoveringen av Kåren

Från 2017
Tavasthem.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Renoveringsarbetet av studentboendet Tavasthem i Kåren har fördröjts på grund av asbest. Tidtabellen är nu tajt och det är oklart var de som ska flytta in ska bo om inflyttningen skjuts upp.

- Vi stötte på en ganska stor överraskning genast i början.

Patrik Fellman är vd för ekonomisektorn vid ÅAS och berättar hur renoveringsarbetet av Kåren fördröjdes med tre veckor redan i början av renoveringsarbetet i maj.

- Vi hade gjort en asbestkartläggning som man skall göra nuförtiden innan renoveringar och i den kartläggningen fick vi rena papper. Det skulle inte finnas asbest i huset. Men när man började riva upp mer ytor så visade det sig faktiskt att det fanns asbest, bland annat under linoleumgolven i korridorerna och också runt vissa gamla rör som hade lämnats bakom mellanväggar.

Renoveringsarbetet komplicerades genast från början. Man var tvungen att luftisolera en halv våning åt gången och riva bort alla skadliga ämnen.

Enligt de ursprungliga planerna skulle inflyttningen ske i månadsskiftet mellan augusti och september men nu är det oklart om tidtabellen håller.

- Hela tiden ökar antalet personer som jobbar här i huset och för tillfället tror jag att det är 34 personer som jobbar med renoveringen.

Byggarbetare står på en stol och murar en vägg.
Bild: Yle/Tobias Bergman

Har ni ordnat några ersättningsboenden om inflyttningen skjuts upp?

- Vi har ordnat tillfälliga arrangemang med Studentbystiftelsen som gäller under fyra månader från maj till augusti. Men inte längre än det.

Mer bekvämligheter

Intresset för studentbostäderna har varit stort.

- Jag tror att vi har för tillfället 120 ansökningar till de här bostäderna och det är ju mycket mer än vad vi kan ta emot.

De största förändringarna är att varje rum nu får en egen toalett. Tidigare har det bara funnits ett vattenställ i rummen. En annan stor förändring är att det kommer en liten kokvrå i varje rum.

- Men meningen är att allt större kockande också i fortsättnigen ska ske i de större gemensamma köken som tidigare. En annan större ändring är att tre stycken parlägenheter omvandlas nu till små tvåor. De kommer att vara fullbordade bostäder med egen dusch och egen spis.

Byggarbetare nerböjd över ett blått trägolv. I förgrunden syns ett diskho.
Bildtext Det ursprungliga trägolvet har tagits fram under renoveringen. Till vänster syns den nya kokvrån.
Bild: Yle/Tobias Bergman

Hyreshöjningen ska täcka renoveringskostnaden

Samtidigt som rummen blir bekvämare så påverkas även hyreskostnaderna.

- Priserna kommer nog att stiga från 290 euro till 390 euro och så inför vi en energiavgift på 20 euro. Det kan kännas som en stor förändring men samtidigt vill vi vara billigare än enrummare i närheten. Det tar säkert 25 år för hyreshöjningen att täcka renoveringskostnaderna.

Bryggmans arkitektur bevaras

ÅAS kårhus som började byggas 1936 representerar Erik Bryggmans funkisarkitektur.
Byggnaden är skyddad av Museiverket vilket gör renoveringen mer krävande då arkitektonisk detaljer ska bevaras.

- Vi har försökt att hedra Bryggmans minne och behålla huset så autentiskt som möjligt. En del av den ursprungliga inredningen behåller vi som till exempel skåpen från 1949. Gångarnas utseende var också väldigt viktigt för Museiverket och de ville vi behålla. Samtidigt har byggnadstillsynen helt andra krav än det var på 40-talet liksom brandtillsynen så det har varit en balansgång mellan olika viljor.

Patrik Fellman håller i en dörr där det står graverat "GÖTEBORGS HÖGSKOLAS STUDENTKÅR"
Bildtext Patrik Fellman framför en dörr som visar att Göteborgs Högskolas Studentkår varit med i finansieringen 1950
Bild: Yle/Tobias Bergman

Diskussion om artikeln