Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu är havre populärare än råg

Från 2017
Uppdaterad 11.08.2017 11:19.
Havre
Bild: Mostphotos / Oleg Begunenko OAO IndigoLotos

Användningen av havre har ökat under de senaste åren. Under det gångna skördeåret har det använts mer havre än råg, visar Naturresursinstitutets (Luke) statistik.

Den inhemska livsmedelsindustrin använde under skördeåret 2016–2017 90 miljoner kilo havre och 89 miljoner kilo råg.

Av den spannmålsmängd som livsmedelsindustrin använde var drygt hälften vete. Både råg och havre användes nästan lika mycket, bådas andel var ungefär en femtedel. Andelen korn var bara tre procent.

Också inom foderindustrin ökade användningen av havre

Foderindustrin använde en dryg tredjedel korn, en dryg tredjedel vete och en knapp tredjedel havre.

Foderanvändningen av korn har förblivit oförändrad under den gångna skördeperioden. Däremot har foderanvändningen av vete minskat med åtta procent medan användningen av havre har ökat med tolv procent.

Gårdarna levererade mer brödvete och mindre fodervete

Ungefär hälften av den spannmål som produceras på åkrarna i Finland säljs. Återstoden används främst som foder på gårdarna.

Under skördeåret 2016–2017 överfördes från gårdarna till marknaden totalt två miljarder kilo spannmål och 81 miljoner kilo rybs eller raps.

Spannmål såldes direkt till industrin eller till spannmålsförmedlare. En del exporterades.

Köp av spannmål från gårdarna 2016-2017
Bildtext Köp av spannmål från gårdarna
Bild: Naturresursinstitutet Luke

Spannmålsförråden har minskat

I slutet av juni hade industrin och handeln i lager sammanlagt 419 miljoner kilo spannmål. Det är 25 procent mindre än för ett år sedan.

Det fanns mest havre och korn i lagren. Mängden havre ligger på samma nivå som i fjol medan mängden korn har minskat med nästan hälften. Också lagren av råg och vete har minskat.

Spannmålspriserna på väg uppåt

Det genomsnittliga producentpriset på vete, korn och havre steg i början av 2017.

I juni var det genomsnittliga baspriset på brödvete 154 euro per ton, vilket är sex procent högre än för ett år sedan.Det genomsnittliga producentpriset på foderkorn var 129 euro per ton vilket är två procent högre än året innan.

Användningen (miljoner kilo) av havre och råg för livsmedel under olika skördeår
Bildtext Användningen (miljoner kilo) av havre och råg för livsmedel under olika skördeår
Bild: Naturresursinstitutet Luke

Diskussion om artikeln