Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo - Nordens Paris i framtiden?

Från 2017
Visioner för området kring domkyrkobron.
Bildtext Det finns mycket potential vid Gamla Stortorget och Åbo domkyrka, anser arbetsgruppen. Här en vision över hur det kunde se ut vid Domkyrkobron i framtiden.
Bild: Åbo stad

Åbo stad ska bli en världsberömd urban skärgårdsstad med gågator, smidiga förbindelser och 20 000 nya invånare fram till 2050. Bland annat de visionerna presenterades av en arbetsgrupp på måndagen.

Arbetsgruppen, som leds av professor Markku Wilenius vid Åbo universitet, funderade på flera olika sätt att liva upp Åbo centrum. Bland annat borde området kring Gamla Stortorget, den historiska delen av staden, utnyttjas på ett bättre sätt, anser arbetsgruppen. Även östra delen av åstranden borde utvecklas.

Visioner för Åbo centrum. En flygbild på Aura å.
Bildtext Arbetsgruppens vision för Åbo centrum. Slottsgatan är en gågata och flera broar har också ritats in.
Bild: Åbo stad

Meningen var att ta reda på hur Åbo centrum ska bli attraktivare för turister, invånare, arbetsgivare och investerare samt fundera hur man kunde utveckla utbudet på kulturevenemang.

Finns mycket potential vid Gamla Stortorget och östra åstranden

Utvecklandet av centrumområdet var ett av de fyra spetsprojekt som stadsfullmäktige i Åbo fastställde i fjol.

- Åbo stad borde satsa på att liva upp kärncentrum och utveckla den historiska delen av staden. Staden borde också investera i de offentliga utrymmena. Det säger arkitekt Eero Lundén, som hördes som expert av arbetsgruppen.

Enligt de nya visionerna borde kärncentrumområdet utvidgas längs Eriksgatan, både mot Åbo hamn och mot universitetsområdet. I nuläget finns Åbo kärncentrum kring Salutorget, men enligt arbetsgruppen räcker det inte.

På Tavastgatan planeras en allé med cykelväg.
Bildtext Det finns mycket potential vid högskolorna, här en vision över Tavastgatan.
Bild: Åbo stad

- Vi är säkert Finlands vackraste stad. Det är vår styrka. Åstranden blomstrar och centrumområdet är levande, på ett sätt. Men utgångspunkten för det här arbetet är att utvidga det här kärnområdet, för det finns potential. Vi ska inte endast finnas på ett litet område, utan centrum kunde utvidgas på ett större område, så att den positiva förändringen som har varit på gång kunde fortsätta, säger Lundén.

Bussarna bort från Salutorget - Eriksgatan blir centrum för kollektivtrafiken

För att det här ska bli möjligt måste förbindelserna till Åbo centrum förbättras, anser arbetsgruppen. All kollektivtrafik från och till Åbo skulle enligt visionen gå via Eriksgatan, som skulle ha flera hållplatser eller stationer där alla bussar stannar.

Vid de här stationerna skulle det också finnas exempelvis butiker och andra sätt att fördriva tiden. Samtidigt skulle det vara smidigt att byta buss, då alla linjer åker förbi samma ställe.

Nya hus planeras på skolgatan.
Bildtext Flera större stationer kunde finnas vid Eriksgatan, där all kollektivtrafik skulle köra.
Bild: Åbo stad

- Det centrala är att förbättra tillgängligheten till Åbo centrum och att fundera på trafikförbindelserna. Vi har utgått från att Salutorget inte är en central punkt för kollektivtrafiken, utan den ska fördelas på fem stationer i staden. Eriksgatan skulle bli en gata för kollektivtrafiken. På det sättet centraliseras inte all kommersiell verksamhet på ett ställe, fortsätter Lundén.

Parkeringshus under Vårdbergsparken - Slottsgatan blir gågata?

Samtidigt borde också antalet parkeringsplatser öka i Åbo centrum. Parkeringshuset Louhi borde utvidgas och underjordiska parkeringshus kunde också byggas under Samppalinnaparken och Vårdbergsparken, anser arbetsgruppen. På det sättet blir det lättare att köra till centrum och hitta en parkeringsplats.

Visioner för Åbo centrum.
Bild: Åbo stad

Men Åbo centrum ska inte bara vara till för bilar och bussar. Enligt arbetsgruppen är cyklisterna en viktig grupp, och därför borde staden satsa på cykelvägar och underlätta möjligheterna att cykla till centrum.

Enligt visionen ska Slottsgatan bli en gågata från Lilltorget fram till Martinsbron. Hela östra åstranden, där åbåtarna nu finns är väldigt populär, men samtidigt utnyttjas området inte tillräckligt, anser arbetsgruppen.

Nya hus vid Spindeltomten och Samppalinnaparken?

Det här betyder att man exempelvis kunde bygga ut längs Östra Strandgatan vid Samppalinnaparken och Spindeltomten intill. Flera gångbroar från Martinsbron mot åmynningen är också inritade i visionen.

Visioner för Salutorget i Åbo. På bilden syns toget i vinterlandskap med en skridskorink mitt på torget.
Bildtext Vision över Salutorget.
Bild: Åbo stad

- Vi borde fundera var bilarna ska finnas och var folk rör sig och spenderar sin tid. Vi borde fundera på några av de strategiska ställena i Åbo centrum och på det sättet kan vi sprida på den positiva utveckling som är på gång just nu.

"För 15 år sedan trodde man inte att åstranden skulle se ut som den gör i dag"

Området kring Lilltorget, som har gjorts om till en gågata och där det finns både grönområden, uteserveringar och restauranger är ett positivt exempel på hur det kunde se ut också på andra håll i staden, anser arbetsgruppen.

Meningen är också att planera nybygge och bostadshus, så att invånarantalet i centrum ökar med 20 000. Det betyder att centrum ska göras attraktivare för barnfamiljer.

Visioner för Åbo centrum. En flygbild på stadskärnan.
Bild: Åbo stad

Åbo centrum ska kännas som ett vardagsrum med grönområden, promenadstråk, goda förbindelser och ett mångsidigt utbud av service.

- Om vi lyckas få invånarna att bli ivriga över det här så hittar vi nog på sätt att förverkliga det. Vissa projekt kan genomföras i en mycket snabbare takt än vad man nu tror. Ingen kunde väl ana att åstranden skulle bli vad den är i dag för 15 år sedan. Men då började man utveckla och satsa på det och förbättra området, och nu finns inget liknande i Finland, konstaterar Lundén.

Vision: nya broar över Aura å, flera byggnader för evenemang och kultur

Enligt Lundén finns det flera ställen i Åbo som har potential att bli ett sådant område som Lilltorget är nu.

Visioner för Aura å. Bland annat planeras en simbassäng i ån.
Bildtext Så här kunde det se ut vid östra delen av åstranden i framtiden, vid Åbo stadsteater.
Bild: Åbo stad

- Det ena är området kring Gamla Stortorget, som vi kallar för gamla staden. Där finns redan gallerier och restauranger, men parkerna borde slås ihop. Ett annat område som kunde ha internationell dragningskraft är östra åstranden vid Åbo stadsteater och Wäinö Aaltonens museum. Det gatuutrymmet borde förbättras, där borde finnas fler byggnader för kultur, nya broar... Det skulle ge oss helt nya möjligheter att utvidga centrumområdet, menar Lundén.

Åbo - en skärgårdsstad?

Skärgården borde också synas på ett bättre sätt i centrum, anser arbetsgruppen. Exempelvis så att centrumområdet utvidgas mot Åbo hamn. Arbetsgruppen har sökt inspiration av exempelvis Reykjavik i Island och Bergen i Norge, där skärgårdsprägeln är stark, berättar Lundén.

Visionerna presenteras för Åbo stadsstyrelse på måndagseftermiddagen.

Därefter ordnas en information om visionen för allmänheten klockan 17.30 på Kaskisgatan 5, i samma hus där Åbo arbetarinstitut finns. Enligt stadsdirektör Aleksi Randell fortsätter diskussionerna kring visionen under höstens lopp.

- Först måste vi komma överens om att det här är vår målsättning. Det är också viktigt att komma ihåg att den här visionen blir tydligare under arbetets gång. Men de första konkreta sakerna som staden borde ta itu med är Salutorget och området kring Saluhallen. Men vår uppgift är inte att bestämma, utan vår vision gör det möjligt för andra att komma med och delta, fortsätter Lundén.

Diskussion om artikeln