Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby inför inte förbud mot vindkraftverk

Från 2017
Uppdaterad 14.08.2017 22:30.
Vindkraftverk i Jeppo.
Bildtext Vindkraftverk i Jeppo
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Förbjud vindkraftsparker i Nykarleby föreslog Jan-Erik Frostdahl i en motion. Det åtgår bara resurser till att utreda, bereda beslut och behandla besvär. Och några vindkraftsparker har inte byggts, skriver Frostdahl.

Det är ett enormt slöseri med resurser, och därtill kostar vindkraften skattebetalarna flera miljarder euro i subventioner, skriver Frostdahl.

Stadsstyrelsen var inte på samma linje, säger stadsdirektör Gösta Willman. Staden strävar till att behandla alla branscher lika och nya företagsetableringar är alltid välkomna till Nykarleby.

70 miljoner i Storbötet

På samma möte som Frostdahls motion avslogs diskuterade stadsstyrelsen besvär som lämnats in mot generalplanen för Storbötets vindkraftsområde. Det är fråga om 21 vindkraftverk och en investering på cirka 70 miljoner euro.

- Pensalaborna har varit för satsningen, och en så stor investering vill staden inte avstå från, säger Willman.

Men ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol har fått hela processen att stanna upp. Besväret handlade om en markägares intressejäv i beslutsgången.

Nya beslut väntar

På fullmäktiges begäran avbröts behandlingen av besväret i domstolen och de formella besluten måste tas på nytt för att bedöma om jäv haft betydelse när delgeneralplanen godkändes.

Nu har både tekniska nämnden och stadsstyrelsen kommit fram till att innehållsmässigt har beredningsprocessen inte påverkats av jäv.

Den här gången var man noga med att kontrollera eventuella jävssituationer. Vid behandlingen i såväl nämnden som stadsstyrelsen tvingades flera ledamöter stiga ut på grund av jäv. De var antingen markägare eller släkt med markägare på området.

Nästa steg blir att delvis ta om en del av besluten beträffande delgeneralplanen för Storbötet. Nybehandlingen startar från att man gör ett nytt planutkast som kan kompletteras med tilläggsutredningar.

Diskussion om artikeln