Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekordmånga utlänningsärenden till Högsta förvaltningsdomstolen

Från 2017
Boende i Evitskog
Bildtext Mottagningscentralen i Evitskog

I början av året kom det in tre gånger så många utlänningsärenden till Högsta förvaltningsdomstolen som under samma period förra året. Majoriteten av dessa är besvärstillståndsansökningar, varav de flesta förkastas.

Mängden beror främst på Migrationsverkets asylbeslut, som kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut kan sedan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen

Av alla de ärenden som kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen i början av året är 60 procent utlänningsärenden, när andelen för hela året i fjol var 38 procent.

I början av mars 2016 grundades en underavdelning som tog över ansvaret för utlänningsärenden och 40 nya arbetstagare anställdes för att bemanna avdelningen.

Trots förberedelserna har den ökade arbetsmängden märkts av i andra beslut.

– Vi är konstant i farozonen, och vi tvingas optimera vår resursanvändning. Vi försöker maximera vår effektivitet, och åtminstone hittills har vi lyckats hålla en rimlig nivå på behandlingstiden, säger Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori.