Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

HFD satte punkt för utdragen stugtomttvist i Karleby

Från 2017
Uppdaterad 15.08.2017 20:23.
Pörtö i Borgå skärgård
Bildtext Stugorna på bilden har inget med artikeln att göra. (arkivbild)
Bild: Yle/Carmela Walder

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit Karleby stads sida i beslutet som gällde tvisten om försäljningen och uthyrningen av stugtomter i Karleby.

Allt började vid årsskiftet 2010-2011, då tjänstemännen i Karleby plötsligt meddelade arrendatorerna vid stugtomterna i Hickarö och Krekilä att tomterna inte är till salu. Många arrendatorer höll just då på att lösa ut sina tomter.

Man försökte i olika arbetsgrupper bestämma ett pris för tomterna, men prisintervallet var för stort.

Fullmäktige beslöt därför 2012 att avsluta försäljningen av tomter och slog fast ett nytt arrende. Höjningen i arrendet var märkbar.

Två besvär lämnades in

Två besvär lämnades in till förvaltningsdomstolen i Vasa. I det ena besväret krävde arrendatorn att fullmäktiges beslut skulle upphävas i sin helhet eller åtminstone till den del som den hindrade tomtköp.

Det andra besväret tog fasta på att arrendet var för lågt. Man ansåg att skattebetalarna betalar för andras stugliv och därför behandlades kommuninvånare ojämlikt.

Dessutom godkände inte den klagande att personer födda före år 1942 fick en 15 procents rabatt på arrendet.

Förvaltningsdomstolen i Vasa ansåg att staden arrenderar tomterna för billigt och att det var ojämlikt. Förvaltningsdomstolen godkände att man slutat sälja tomterna, trots att förvaltningsdomstolssekreteraren skulle ha upphävt säljförbudet.

Självbestämmanderätten som grund

Högsta förvaltningsdomstolen var dock enhälligt på stadens sida. Den ansåg att staden fick avbryta försäljningen och staden hade även tillräckliga grunder för arrendenivån.

Förvaltningsdomstolen motiverade beslutet med kommunernas starka självbestämmanderätt. Reapriserna för äldre personer kunde enligt förvaltningsdomstolen motiveras med att det främjar äldre arrendatorers möjligheter att behålla sin semesterplats.

Stadens förvaltningsdirektör Ben Weizmann beklagar sig över att processen sträckt sig över fem år.

- För en enskild arrendator är det här ganska orimligt. Nu måste vi ganska snabbt bestämma när vi gör nya arrendekontrakt och hurudana uppsägningstider vi har på de gamla kontrakten, konstaterar Weizmann.

De gamla kontrakten tar slut i slutet på året. De nya kontrakten kommer att innehålla många förändringar, bland annat kommer de att vara inteckningsbara och förnybara.

Text: Ari Vihanta, Yle Kokkola
Översättning: Juho Karlsson, Yle Österbotten