Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Allt fler odlar ekologiskt i Åboland

Från 2017
Uppdaterad 16.08.2017 14:03.
Ung man med havrefält och hav i bakgrunden.
Bildtext Från och med i år är Sjölax gård i Kimito en ekologisk gård. På bilden jordbrukare Christer Jägerskiöld.
Bild: Yle/Monica Forssell

Ekologisk odling är på frammarsch i Åboland.
Färsk statistik visar att det ekologiska odlandet har ökat med hela sextio procent under det senaste året.

Havrefälten gungar i vinden och bland de blonda axen glimtar en och annan blåklint. Sommaren har varit sval och ganska torr men grödorna ser någorlunda fina ut, tycker Christer Jägerskiöld.

Vill det sig väl kan det hända att han kommer i gång med att skörda rågen redan nästa vecka.

Manshänder som håller i havre.
Bildtext Ekologiskt odlad havre.
Bild: Yle/Monica Forssell

Jägerskiöld som har hand om Sjölax gård i Kimito, är en av de åboländska jordbrukare som gått över till ekologisk odling. Hela gården, med både djur och odlingar är från och med i år ekologisk.

Det betyder ungefär 250 hektar råg, havre, korn, bondböna, ärter, vall och 190 dikor, kalvar och ungdjur som bara äter ekologiskt.

- Nog är det ju dels egen tro på hur man ska producera maten men nog är det också den ekonomiska sidan, förklarar Jägerskiöld om orsakerna till att han satsar på ekologisk odling. Det finns efterfrågan på ekologiskt och priserna på ekologiska produkter är bättre.

En känslomässig dimension finns också, medger Jägerskiöld.

- Det känns rätt. Fast det är det andra som kallas konventionell odling så nog är det ju det här så som man odlade förr.

Jordbrukare som slår ut med händerna.
Bildtext Känns rätt säger Christer Jägerskiöld.
Bild: Yle/Monica Forssell

Den ekologiska odlingsarealen i Finland utgör ungefär tio procent av den totala odlingsarealen. Enligt Jägerskiöld ligger Finland långt efter Sverige och han tror att det finns goda möjligheter att ytterligare öka den ekologiska produktionen.

Åboland har släpat efter

I Åboland har det ekologiska odlandet släpat efter men under det senaste året vuxit rejält med hela 60% eller från 1370 hektar i fjol till 2200 hektar i år. Det betyder att 10% av arealen i Åboland odlas ekologiskt. I Egentliga Finland utgör ekoarealen 9%.

Blåklint i havreåker.
Bild: Yle/Monica Forssell

Jägerskiöld tror att ekologisk odling delvis är en generationsfråga. Hans uppfattning är att äldre jordbrukare som planerar att snart lägga av kanske inte har lust att skrida till stora förändringar medan yngre jordbrukare är mer intresserade.

- En så enkel sak som förändring kan göra att man tvekar och nog är det ju mera jobb att odla ekologiskt, förklarar den unga jordbrukaren.

Planering och tanke behövs

Inom ekologisk odling används ingen konstgödsel och inga kemiska bekämpningsmedel.

Gödslingen sköts främst med hjälp av en god växtföljd. Man odlar sådana grödor som till exempel baljväxter och vall (till exempel klöver) som binder kväve från luften och förmedlar det vidare till följande växt. Ogräsen bekämpas i första hand mekaniskt.

En liten mask och en mullklump.
Bildtext Maskar är välkomna på Christer Jägerskiölds åker.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Det kräver nog mera planering och lite tanke bakom. Annars kan du lite fuska men i det ekologiska ska du ha växtföljden i skick och planera hur du gör.

Vad tror du att skulle sporra andra jordbrukare att börja odla ekologiskt?

- Kanske om man ser att det lyckas för grannen så vågar man prova på?

Programmet är inte längre tillgängligt