Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vörå vill utvärdera kommunsammanslagningen

Från 2017
Uppdaterad 16.08.2017 10:13.
Kommungården i Vörå
Bildtext Den nuvarande Vörå kommun bildades genom en fusion av Vörå, Maxmo och Oravais.
Bild: YLE/Johanna Överfors

Nu skall processen kring sammanslagningen av Vörå utvärderas. Resultatet kan var till nytta för både Vörå och andra kommuner.

Förslaget kommer från Rainer Bystedt, i dag styrelseordförande. Kommunstyrelsen sänder en förfrågan till Åbo akademi om studerande kan göra utvärderingen.

- En utvärdering är bra för framtida kommunfusioner. Men framförallt behöver befolkningen få veta hur det hela utfallit, säger Bystedt.

Rainer Bystedt
Bildtext Rainer Bystedt
Bild: Yle/Pia Lagus

Den nuvarande Vörå kommun bildades genom att Vörå och Maxmo slogs ihop år 2007. År 2011 fusionerades även Oravais med Vörå-Maxmo.

- Jag vill se på helheten och inte utvärdera någon enskild del. Vårt samgångsavtal byggde på en del inbesparningar tack vare synergier, säger Bystedt. Lagstiftningen har dock ändrat under gången så det är lite svårt att kunna mäta inbesparningarna i årsverken.

Rainer Bystedt tror att Vörås utvärdering kan vara ett bra hjälpmedel för kommunstrukturerna i hela landet.

- Teori och praktik kan vara helt skilda saker.

Bystedt tror inte att något i resultatet kommer att överraska honom. Däremot kan det vara en ögonöppnare för invånarna.

- Folk kan ha förutfattade meningar om att det inte blev som politikerna utlovat. Den här utvärderingar tar kanske bort en del av det.

I frågan om en eventuellt fusion mellan Korsholm och Vasa menar Rainer Bystedt att Vörå och Korsholm borde fundera över sitt vårdsammarbete.

- Det har ingen nämnt med ett ord hur det blir med vårdsammarbetet. Jag har efterlyst ett möte i frågan.

- Själv är jag lite trött på fusionsfrågor just nu. De sliter på både personal och politiker, säger Rainer Bystedt.

Nöjda kommuninvånare

Sammanslagningen av de gamla kommundelarna Vörå, Maxmo och Oravais har gått över förväntan och många av kommuninvånarna är tämligen nöjda. Det menar Vöråbon Bror Blusi.

Inför en fusion mellan Korsholm och Vasa blir verklighet anser Blusi att Vörå bör följa Korsholms exempel.

- Jag ser inga direkta fördelar för Vörås del men däremot ser jag nackdelar med att bli utanför, säger Blusi.

Bror Blusi och Caj Sippus i Vörå.
Bildtext Bror Blusi och Caj Sippus.
Bild: Yle/Pia Lagus

Caj Sippus delar långt Blusis tankar om den egna kommunens sammanslagning.

- Den kunde ha skett lite tidigare, säger Sippus.

- Så där öppet är de flesta med på noterna men nog hör man ju ibland några småknepiga kommentarer. Men inga större problem.

Sippus anser att Vasa förlorat många fördelar på grund av att folkmängden inte vuxit mer än den gjort.

- Mycket möjligt bör Vörå ansluta sig till Vasa men klarar vi ekonomin kan vi gärna vara självständiga, säger Caj Sippus.

Styrkor och svagheter

Johanna Liljeström-Kontor i Vörå ser många fördelar efter kommunsammanslagningen. Man har kunnat ta tillvara de olika kommundelarnas styrkor och samtidigt kunnat hjälpa varandra i svagheterna.

- Sen har det ju varit en omställning att vissa saker bytt placeringsort. Det blir ju en del extra kilometrar när man skall till en viss instans, säger Liljeström-Kontor.

- Men för kommunen och de anställda är det ju en inbesparning att de som jobbar med samma saker sitter i samma hus.

Johanna Liljeström-Kontor i Vörå.
Bildtext Johanna Liljeström-Kontor.
Bild: Yle/Pia Lagus

Inför en eventuell samgång med Vasa menar Liljeström-Kontor att det behövs skinn på näsan och god förhandlingsförmåga.

Ingen fusion med Vasa

Håkan Nylund i Maxmo är också nöjd med utgången av kommunsammanslagningen.

- Det lyckades jättebra med sammanslagningen av Vörå och Maxmo. Kanske det var lite motigare när Oravais kom med. Men jag tror att vi så småningom finner de rätta formerna.

- Det är viktigt att vi ser kommunen som en helhet. För Maxmos del tror jag inte vi skulle ha klarat det på egen hand, säger Nylund.

Håkan Nylund i Maxmo.
Bildtext Håkan Nylund.
Bild: Yle/Pia Lagus

Rent ekonomiskt är Nylund nöjd ifall servicen bibehålls.

- Lägre skatt har vi ju dock inte fått.

Håkan Nylund tror inte att en eventuell samgång mellan Korsholm och Vasa påverkar Vörå så mycket. Förutom att det stärker regionen.

- Men jag tror inte Vörå bör gå samman med Vasa. Vi har mindre att vinna på det med tanke på avstånd och annat, säger han.

Diskussion om artikeln