Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fastighetschef: Hovirinta skolas öde avgörs i oktober

Från 2017
Skolbyggand utifrån.
Bild: Yle/Monica Forssell

Eleverna i Hovirinta skola får fortsätta skolgången i tillfälliga lokaler i åtminstone en månad till, tills barackerna på skolgården blir färdiga.

Det säger fastighetschef Taisto Lehtinen vid S:t Karins stad.

Lehtinen kommenterar också den senaste undersökningen kring inomhusluften i skolan - som nyligen blev klar.

Undersökningen som gjorts av företaget RTC Vahanen visar på några mindre brister i byggnaden, men tyder inte på att skolbyggnaden kan klassificeras som en mögelskola, menar Lehtinen.

En rapport över den nu aktuella undersökningen blir färdig först senare, troligen i september. Men resultaten är redan klara, berättar Lehtinen.

- I undersökningen hittade man några lokala skador på skolans yttervägg. Dessutom uppdagades låga nivåer av så kallade voc-utsläpp, alltså lättflyktiga organiska ämnen.

-Nivån av radiofrekvent strålning är något högre i vissa rum, vilket kan bidragit till vissa hälsoproblem som skolpersonalen rapporterat om, säger Lehtinen.

Lehtinen påpekar ändå att strålningsnivåerna inte överskrider nivåer som klassificeras som hälsovådliga.

Radiofrekvent strålning är till exempel mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg, enligt Strålsäkerhetscentralen.

Beslut om skolans framtid tas i oktober

Skolpersonalen och representanter för föräldraföreningen informerades i måndags om undersökningen.

När rapporten blir klar, kommer staden att ordna ett informationsmöte med RTC Vahanens expert närvarande, säger Lehtinen.

Frågan om skolans framtid och ifall en grundrenovering ska genomföras avgörs troligen i oktober, enligt Lehtinen.

-Stadsstyrelsen har förutsatt att frågan i oktober läggs fram för politikerna att ta ställning till.

Diskussion om artikeln