Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skolnätet i Borgå ska snart behandlas av politikerna igen

Från 2017
Uppdaterad 31.08.2017 16:47.
Buske med suddiga skolbarn och baracker i bakgrunden
Bildtext Många skolbarn i Borgå går nu i skola i baracker.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Borgå stads skolnätutredning torde komma till ny behandling i stadsstyrelsen inom de närmaste veckorna - nio månader efter att ärendet bordlades.

Det var i december 2016 som stadsstyrelsen i Borgå beslöt att bordlägga ärendet.

Den ursprungliga tanken var att utredningen skulle vara klar för behandling hos bildningsnämnden och stadsfullmäktige redan hösten 2016.

Oenighet om bland annat Sannäs skola

Orsaken till att frågan bordlades i stadsstyrelsen och att utredningen lades på is var att man inte nådde enighet på samtliga punkter.

Några av de punkter där stadsstyrelsen inte kunde enas var bland annat frågan om och stadens östra upptagningsområde, det vill säga Sannäs skola och Epoon koulu.

Kommunalvalet i april gjorde likaså att ärendet ytterligare flyttades fram.

Koppling till stadens strategi

Enligt bildningsdirektör Hilding Mattsson är det möjligt att skolnätsutredningen kommer till behandling i stadsstyrelsen redan den 28 augusti. Därefter väntar senare under hösten behandling i bildningsnämnden innan ärendet kan föras vidare till fullmäktige.

Åtminstone en handfull av de politiska partierna i Borgå fullmäktige är inte beredda att godkänna skolnätsutredningen i sin nuvarande form.

Bland annat har De Gröna, Svenska folkpartiet, Socialdemokraterna och Samlingspartiet talat för att utredningen bör kompletteras innan den når beslutsfattarna i stadsfullmäktige.

Ett frågetecken är också stadens strategi. Tanken var då skolnätsutredningen bordlades i december att den skulle kopplas till stadens strategi.

När skolnätsutredningen kan behandlas i fullmäktige har med andra ord också att göra med om staden kan få sina riktlinjer färdiga då det kommer till uppdateringen av stadens strategi. Den behandlingen ska inledas under sensommaren eller hösten.

Diskussion om artikeln