Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Jukka-Pekka Ujula vill se framåt i frågan om yrkesutbildningen i Östnyland

Från 2017
Uppdaterad 18.08.2017 10:16.
Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Bildtext Jukka-Pekka Ujula.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula vill fokusera på det nya grundavtalet för yrkesutbildningen i Östnyland och lämna den konfliktfyllda historien bakom sig.

Långdansen kring yrkesutbildningen i Östnyland får förhoppningsvis ett slut i höst, då det nya grundavtalet för yrkesutbildningen behandlas.

Meningen är att Inveon går samman med Prakticum, medan Point College bildar ett bolag med Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, som driver Amisto och Edupoli.

Det finns två samkommuner: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä som driver Amisto samt Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland som driver Östra Nylands yrkesinstitut Inveon. Point College i sin tur ägs av ett aktiebolag.

Att få alla parter att komma överens har visat sig vara en svår ekvation att lösa.

Besvär gällde paragraf 19

I våras stötte grundavtalet för den finska yrkesutbildningen på patrull.

Helsingfors förvaltningsdomstol tog emot ett besvär gällande Borgå stadsfullmäktiges beslut om att godkänna avtalet.

Överklagan gällde paragraf 19 i avtalstexten. Den säger att utbildningsbolagets eventuella överskott kan fördelas mellan ägarkommunerna.

Kommunerna Borgå, Lovisa och Sibbo är delägare i de tre yrkesinstituten Inveon, Point College och Amisto.

Bakom överklagan stod personer från den finska yrkesutbildningssamkommunen.

Felet korrigeras

Nu är felet korrigerat och stadsstyrelsen i Borgå tar upp frågan om grundavtalet till behandling under sitt möte på måndag.

Det berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Alla ägarkommuner samt samkommunerna ska nu behandla det nya grundavtalet och förhoppningsvis godkänna det under hösten.

– Största delen av ägarkommunerna har redan accepterat baslinjen, nu måste vi bara korrigera den här lilla grejen som var fel, säger Ujula.

östra nylands yrkesinstitut inveon
Bildtext Planen är att Inveon och Prakticum går samman.
Bild: Yle/Stefan Härus

Han hoppas att alla fullmäktigegrupper och styrelser i ägarkommunerna behandlar ärendet i snabb takt och att grundavtalet godkänns under hösten.

– Jag hoppas att förändringarna som vi planerar går framåt. Största delen av ägarkommunerna är av samma åsikt. Vi behöver komma till en bättre lösning för yrkesutbildningen.

Konfliktfylld process

Reformen av yrkesutbildningen har stött på många problem. Bland annat har den finska yrkesutbildaren Amisto protesterat och hela förslaget såg ut att stupa för lite mer än ett år sen.

Den finska yrkesutbildningens tjänstemän och förtroendevalda hör till dem som protesterat högljutt.

Styrelsen för den finska yrkesutbildningssamkommunen, IUKKY, har visat motstånd att gå med i den modellen som alla delägarkommuner i regionen kommit överens om.

vägskylt på styrmansvägen i borgå
Bildtext Kanske slutbråkat nu?
Bild: Yle/Stefan Härus

Nu vill Jukka-Pekka Ujula sätta punkt för grälandet och fokusera på att förbättra utbildningen i regionen.

– Jag hoppas att vi får ett bra förhållande mellan ägaren och aktören efter att grundavtalet godkänns och att det leder till en bättre yrkesutbildning. Vi har en mycket klarare vision om vad vi egentligen behöver och hur vi ska sköta utbildningen.

Det viktigaste är att säkerställa möjligheten till en god utbildning i regionen, speciellt med tanke på den nationella utbildningsreformen som är på kommande.

Jukka-Pekka Ujula säger att man nu måste fokusera på kärnfrågan.

– Det är inte frågan om en kamp mellan ägare och samkommunen. Vi måste fokusera på hur vi sköter ärenden så att den stora bilden blir klarare.

Borgå besvärade sig över Edupolirektor

Samkommunstyrelsen för den finska yrkesutbildningen förkastade i början av augusti Borgå stads rättelsekrav gällande utnämningen av Pentti Suursalmi till rektor för Edupoli.

Enligt Borgå stad var beslutet av utnämna Suursalmi till rektor lagstridigt. Beslutet fattades av samkommunstyrelsen i april i år.

Stadsstyrelsen i Borgå besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol i slutet av juni.

Jukka-Pekka Ujula säger att han inte har hunnit utreda samkommunens protokoll gällande ärendet.

– När vi har möjlighet att diskutera med stadens förvaltning så återkommer vi. Jag har inte hunnit ta ställning till hur vi går vidare i det här ärendet.

Ujula poängterar att man ser allvarligt på att beslutet ska korrigeras men lyfter samtidigt fram att helhetsbilden är viktigare.

– Den här processen och reformen om en bättre fungerande yrkesutbildning i regionen är en viktigare sak än små, administrativa grejer.

Ujula vill fokusera på framtiden

Varför har det varit så problematiskt att komma till något slags samförstånd i den här processen?

– Det är svårt att säga. Kanske det om några år finns några historiker som tar ställning till den här frågan.

Jukka-Pekka Ujula konstaterar att Borgå stad är den största delägaren och att det alltid är svårt att få en majoritet bakom linjedragningar.

Särskilt om någon anser att nuläget är bättre än vad som är på kommande.

– Men jag tror att vi nu borde koncentrera oss på samtiden; historien kan vi lämna det bakom oss.