Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Drägsbybron i Borgå ska eventuellt förnyas

Från 2017
Uppdaterad 18.08.2017 10:16.
En utterbaby.
Bildtext Det finns uttrar i Svartsån.
Bild: Privat / Mats Lönnfors

Drägsbybron som går över Svartsån i Borgå ska eventuellt förnyas. I närheten av bron finns uttrar och eventuellt också populationer av den fridlysta arten tjockskalig målarmussla.

Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Nyland har ansökt om lov att riva den gamla bron i Drägsby och att bygga en ny på samma plats.

Under tiden som broarbetet pågår ska en tillfällig bro användas för trafik.

Bron över Svartsån i Drägsby, Borgå.
Bildtext Bron ska bli aningen längre.
Bild: Yle / Hanna Othman

Den nuvarande bron har en viktgräns som begränsar tung trafik i området. Avsikten med projektet är att möjliggöra trafik utan viktbegränsningar.

Dessutom ska säkerheten för lätt trafik förbättras med en separat upphöjd gång- och cykelpassage.

Den nya bron blir närmare 13 meter bred och 55 meter lång, alltså aningen längre än den gamla bron.

Den nya bron ska också förses med större öppningar så att båtar, kanoter och fiskar kan röra sig under bron.

Musslor och uttrar

Den fridlysta arten tjockskalig målarmussla kan förekomma i området och vid tidigare undersökningar 2009 har några populationer hittats i Svartsån.

Därför ska området undersökas med hjälp av dykare innan byggprojektet kan inledas.

Till vänster: allmän dammussla, Uppe till höger: äkta målarmussla. Nere till höger: tjockskalig målarmussla. Fångade i Billnäs.
Bildtext Den tjockskaliga målarmusslan är fridlyst.
Bild: Yle/Marica Hildén

Undersökningen görs under våren eller försommaren när musslorna ännu inte har grävt ner sig i bottensedimentet i ån.

Det finns veterligen uttrar i Svartsån och de kan ha en luktpostplats under bron. Detta ska också beaktas i samband med arbetena.

Enligt ansökan medför byggandet av en ny bro ingen betydande förändring i de hydrologiska förhållandena på broplatsen, eftersom åns fåra nästan inte alls påverkas.

De gamla stöden under mittpartiet av bron kapas av något över sedimentytan så att grumlingen av vattnet blir mindre. Under vissa arbetsmoment kan grumling förekomma men det beräknas vara snabbt övergående.

Förslaget behandlas på tisdag

Byggnads- och miljönämnden i Borgå säger i sitt utlåtande att projektet är nödvändigt och att eventuella populationer av tjockskalig målarmussla vid bron ska utredas innan arbetena inleds.

Om musslorna observeras ska populationen tryggas under arbetets gång.

Byggnads- och miljönämnden behandlar frågan under sitt möte på tisdag.

Diskussion om artikeln