Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Politiker i Borgå kräver att skolnätsutredningen justeras

Från 2017
Uppdaterad 31.08.2017 16:49.
Alla närvarande på invånarmöte om skolornas framtid i östra Borgå viftar med röda lappar.
Bildtext Borgåborna har i olika repriser fått säga sitt om skolnätsutredningen - som på bilden under en diskussion om Sannäs skola i östra Borgå.
Bild: Yle / Hanna Othman

Skolnätsutredningen kommer inom kort upp till ny behandling hos stadsstyrelsen i Borgå. I stadsfullmäktige vill man se justeringar innan man är beredd att godkänna den.

- Det är nog skäl att se över hela innehållet en gång till. Den behöver kompletteras med uppgifter från den så kallade skuggutredningen som utarbetades under våren, säger Pehr Sveholm (SFP), fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem.

Pehr Sveholm utanför Borgå domkyrka.
Bildtext Pehr Sveholm.
Bild: Yle / Hanna Othman

Östra Borgå ett frågetecken

Sveholm anser skolutredningen inte över huvud taget kan behandlas i stadsfullmäktige i sin nuvarande form.

En av orsakerna är de öppna frågorna kring stadens östra del, det vill säga Sannäsområdet.

- Specifikt handlar det trots allt inte om svenska frågor. Det finns öppna frågor kring Epoon koulu och stadens norra region också. Likaså har det ju förts på tal ett samarbete med Askola - inte minst i och med att en del av skolan i Monby skadades under en brand i somras. Ett sådant arrangemang är värt att utreda, säger Sveholm.

Det är nog skäl att se över innehållet en gång till och komplettera med uppgifter från skuggutredningen ...

― Pehr Sveholm (SFP)

Sveholm utgår ifrån att det inte bara är SFP som kräver justeringar i skolnätsutredningen innan den kan klubbas igenom i stadsfullmäktige.

En rundringning till representanter för tre andra partier visar att Sveholm har rätt.

Anette Karlsson
Bildtext Anette Karlsson.
Bild: Yle/Stefan Härus

Pest eller kolera

Det krävs en helhetslösning där man inte placerar stadens östra och västra delar emot varandra, anser fullmäktigeledamoten och stadsstyrelsemedlemmen Anette Karlsson (SDP).

- Skolnätsutredningen som den ser ut i dag är nog inte en botten som vi kan utgå ifrån. Personligen kan jag inte godkänna någondera alternativen i utredningen. Det är som att vara tvungen att välja mellan pest och kolera.

Anette Karlsson är en av dem som arbetade fram den så kallade skuggutredningen. I den lyftes viktiga detaljer som helt saknades i skolnätsutredningen fram.

- Det finns ett tiotal punkter i skuggutredningen som borde beaktas. Gör man det är det mycket lättare att bygga ett fungerande framtida skolnät, säger Karlsson.

Skolnätsutredningen som den ser ut i dag är nog inte en botten som vi kan utgå ifrån ...

― Anette Karlsson (SDP)

Vidare anser Karlsson att förslagen i den nuvarande utredningen skulle leda till att skolelever flyttas från höger till vänster och från vänster till höger utan att man uppnår någonting av värde.

- Man kan inte flytta skolelever som schackpjäser. Man måste bygga fungerande helheter med barnets bästa i åtanke, säger Karlsson.

Skuggutredningen kommer på tal också i samtal med De Grönas Joakim Lybeck, fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem.

Jocke Lybeck (De Gröna) i Borgå.
Bildtext Joakim Lybeck.
Bild: Yle/Katarina Lind

Östra Borgå bör ha bildningscentrum

- Skolutredningen är urusel. Den går inte att använda. Vi måste utgå från skuggutredningen, där det framkommer viktiga fakta som inte finns i den ursprungliga utredningen. Den är undermålig och det var kanske bra, med facit på hand, att det drog ut på tiden med beslutet, säger Lybeck.

Som ett exempel på varför den ursprungliga skolutredningen inte duger nämner Lybeck de östra delarna av Borgå.

- Att östra Borgå inte skulle ha en enda skola är vansinnigt. Det måste finnas ett bildningscentrum i antingen Sannäs eller i Illby, säger Lybeck.

"Skolutredningen är ju urusel. Den går inte att använda. Vi måste utgå ifrån skuggutredningen ...

― Joakim Lybeck - Gröna

Lybeck konstaterar också att De Gröna, Socialdemokraterna och SFP inom bildningsnämnden tidigare tog fram en kompromisslösning.

- Också den hade varit bättre men nu måste vi göra en helt ny utredning utgående från skuggutredningen, konstaterar Lybeck.

De mindre skolorna i vågskålen

Frågan om de mindre skolorna gör fullmäktigeledamoten och stadsstyrelsemedlemmen Markku Välimäki från Samlingspartiet tveksam till skolnätsutredningen.

Det här oberoende av om skolorna är svenska eller finska.

- Vi är kritiska till att man per automatik stänger de mindre skolorna utan tillräckliga grunder på lång sikt, säger Välimäki.

porträtt av man
Bildtext Markku Välimäki.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Strategi + skolnätsutredning = sant

Välimäki är osäker på när skolnätsutredningen kan komma upp till behandling.

- Jag undrar om inte social- och hälsovårdsreformen kommer upp först och att skolnätsutredningen kommer till behandling först i september, men en sak är klar: Skolnätsutredningen är inte fullständig, säger Välimäki.

Vi signalerade redan i våras att skolnätsutredningen inte är fullständig ...

― Markku Välimäki - Saml.

En annan fråga som också kan blanda korten är uppdateringen av Borgå stads strategi. Pehr Sveholm (SFP) säger att strategin borde ha företräde.

- Det har ju diskuterats huruvida strategin eller skolnätsutredningen ska behandlas först. Min åsikt är att strategin borde behandlas först. Den behöver kanske inte klubbas igenom i sin helhet före behandlingen av skolnätsutredningen men riktlinjerna borde åtminstone vara klara, säger Sveholm.

Tankegången då skolnätsutredningen bordlades av stadstyrelsen i december var att det fortsatta arbetet med skolnätsutredningen bör kopplas till stadens strategi.

Borgå stadsstrategi
Bild: Yle / Mikaela Wikström

Helhetsbilden viktig

Också andra tycker att skolnätsutredningen hör ihop med strategin.

- Strategin och skolnätsutredningen behöver definitivt bindas ihop. Tolkis är bara ett exempel på hur det kan gå då man inte har en helhetsbild. Viktigt är nog att fokusera på skolfrågorna samtidigt som man bygger på strategin, säger Anette Karlsson (SDP).

I strategin nämns vilka byar i Borgå som ska utvecklas som nyckelbyar, samtidigt som man på annat håll inom staden har diskuterat möjligheterna att dra in skolor i vissa av dessa byar.

- Vad är viktigare i en by än en skola? Skolan är ju byns centrum. Man kan inte dra in skolor i nyckelbyarna samtidigt som man försöker bibehålla servicen, säger Joakim Lybeck (Gröna).

Markku Välimäki säger att det är ett typexempel på att den vänstra handen inte vet vad den högra gör.

- I Borgå handlar det också om andra saker än skolfrågor där det tidigare gått snett med tanke på strategin. Arbetet med att uppdatera strategin kommer i gång ännu i augusti och jag antar att det efter turbulensen kring skolnätsutredningen nu är lättare att försöka tänka parallellt när dessa två ska modelleras fram, säger Välimäki.

Diskussion om artikeln