Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå bygger en modern och ekologisk by

Från 2017
Uppdaterad 17.08.2017 18:01.
Modell för hur ett bostadsområde skulle se ut. På bilden finns hus inritade och de står i en skogsdunge.
Bildtext Bilden visar hur bostadsområdet kan se ut i framtiden.
Bild: Privat/ Jaakko Pöytäniemi

Projekt Västerbrinken i Ingå börjar ta form. Westerkullaborna får grannar då ett nytt bostadsområde med ekologiska hus ska växa fram. Återkommande nyheter om mögelhus har fått allt fler att fundera på nya bygglösningar.

Invid Westerkulla i en skogsdunge ungefär en och halv kilometer från Ingå centrum är 14 tomter redo att planeras med boendeyta. Ett hus är sålt och ett par till är på gång.

Infrastrukturen i området ska förhoppningsvis vara färdig i oktober 2017.

- Det är ett stort steg för oss att vi nu erbjuder naturligt material till alla. Inte bara de som är "gröna" och de som vet att de vill ha det. Det är nu ett alternativ för alla, säger Paul Lynch, vd på Billnäsföretaget The Natural Building Company.

Kommunal mark

Ingå kommun har skött planläggningen av området. Nu återstår att ordna infrastruktur och marknadsföring.

- För oss är det en jättekul sak och en grön fjäder i hatten att det kommer ett sånt här spännande projekt. Det är unikt i Finland och därför nappade vi på det, säger Benjamin Lundin, informatör för Ingå kommun.

tre personer står kring en modell för en vägg. bakom dem ett hus och träd.
Bildtext Vd Paul Lynch, Ingås informatör Benjamin Lundin och ekoarkitekt Kati Juola-Alanen står vid en modell som visar hur ekohusets vägg ser ut i genomskärning.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Idén uppkom för ungefär två år sedan då Paul Lynch började fundera på ett samarbete med sin hemkommun gällande ekologiska hus.

- Från början var tanken att vi bygger några hus och forskar i olika naturliga material. Nu har det vuxit och kommunen har vuxit med oss. Nu har vi ett område som vi kan bygga 14 hus på, säger Lynch.

Byggföretaget ansvarar för allt som berör husbyggena ifall man köper via dem.

Benjamin Lundin är positivt överraskad av att ingen har varit direkt negativ till projektet.

- Ingen har sagt att vad bygger ni för konstig hippieby, utan folk har förstått att det är ett seriöst och spännande projekt.

Välbesökt presentation

För att introducera det nya projektet för gamla och potentiella nya invånare ordnade kommunen en infokväll som hade fler deltagare än väntat. Närmare fyrtio mötte upp och extra stolar plockades in.

Bland besökarna fanns Kyrkslättborna Kaisa Kallioniemi och Tomi Honkasalo. De ser det inte som en omöjlighet att flytta till Ingå.

- Ingå gav en bra bild av sig själv, säger Kallioniemi.

en kvinna och en man som står bredvid varandra. I bakgrunden en parkering och träd
Bildtext Kaisa Kallioniemi och Tomi Honkasalo är potentiella blivande Ingåbor.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Honkasalo jobbar i byggnadsbranschen och var nöjd med byggföretagets presentation. Han gillar att de har tänkt på hela byggnadsprocessen.

- Jag har sett hur mycket det slösas. Först spränger man berg och forslar bort det och sen hämtar man tillbaka gruset.

Kaisa Kallioniemi tycker att det är positivt att kommunen är med och ser till att projektet blir av.

Under kvällens lopp märkte det finskspråkiga paret att det talas mycket svenska i Ingå. Svenska och finska blandades också fritt.

- Men det var en bra atmosfär så språket borde inte vara något problem, säger hon.

Personer sitter på stolar och lyssnar under ett möte.
Bildtext Många var på plats vid presentationen på Wilhelmsdal i Ingå
Bild: Anna Björkqvist / Yle

För paret Kallioniemi - Honkasalo är det viktigt att bo i ett hälsosamt hus.

- Lyckligtvis har vår hälsa ännu inte påverkats. Men vi känner människor som har råkat illa ut. Så det är viktigt att ha ett hälsosamt hus, säger Kallioniemi.

- Ungefär hälften av alla de projekt där vi reparerar hus handlar om mögelskador och chockerande byggfel, säger Honkasalo.

Han vill aldrig någonsin flytta in i ett passivt hus som är beroende av ett ventilationsystem. Honkasalo stötte på ekohusen för tio år sedan.

- Jag blev intresserad eftersom personer som bodde i dem upplevde att till exempel deras astma lindrades.

En annan deltagare vid informationen var Björn Wallén som bor i Westerkulla. Området ligger alldeles invid det blivande bostadsområdet. Han tyckte att kvällen var inspirerande.

- Även om jag bor granne så säger jag inte ”not in my backyard.” Det är bara bra att det kommer en ekoby nära oss. Jag tänker själv i samma banor.

För tillfället bor Wallén i ett tegelhus från 1980-talet.

- Jag skriver under principerna vi hörde om. Det verkar heller inte vara speciellt dyrt att bygga ekologiskt.

Energisnålare än stockhus

Byggföretaget Natural building company har jobbat med naturliga material i närmare tio år. Paul Lynch restaurerar också gamla hus.

- Nu med alla problem med mögel i skolorna så har människors ögon öppnats. Man funderar på hurudana hus man ska bygga. Många ringer och frågar och vill bygga mera hälsosamt.

Företaget har hämtat mycket inspiration från gamla hus och från Europa då de utvecklat sina ekologiska hus. Lynch tycker att det är viktigt att bygga med material som vi vet att kommer från naturen och kan återvända dit.

Viktigt med markering på man flyttar stockhus
Bild: Yle/Johanna Ventus

Husen byggs av bland annat halm och lera. Även cellulosaisolering och trä används.

- Vi vet att naturligt material är bättre för människans hälsa, det går tillbaka till jorden. Varför då använda plast?

Husen har en livslängd på ungefär 200 år.

Är det här annorlunda än ett stockhus? Varför ska man använda lera och halm istället?

-- Den stora skillnaden handlar om energin. 2020 ska stockhusen också vara nollenergihus. Halmhus är det direkt. I stockhus måste man lägga mera isolering eller bygga med tjockare stock och det är inte idealiskt det heller.

Det finns så mycket halm så varför inte använda den, säger Lynch. Han tillägger ändå att stockhus nog också är bra och skapar god inomhusluft.

Lera reglerar fukten i huset och därför sätter man också lera vid öppningar i lägenheter och på kontor.

Inspektören knackar på dörren

Under infokvällen lyfte vissa deltagare fram byggnadsinspektionen.

- I Ingå kräver inspektörerna all information men är lite mer öppna. I Finby och i Ekenäs har det också varit ganska lätt. De vill ha certifikat och det har vi, säger Lynch.

- De vill inte ta risker när det i dag finns mögel och sådant i hus, säger han.

bild på en genomskuren vägg.
Bildtext Genomskärning av en vägg - dold på vänster sida finns husets insida och höger sida visar husets fasad.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

De har byggt ungefär 10-12 hus och restaurerat ett tjugotal.

Skapa byagemenskap

Byggföretaget vill att det ska skapas en bra byagemenskap i bostadsområdet.

- Förut i Finland sprang barnen ut och lekte, man badade bastu tillsammans - så var det förut. Varför inte ta det tänkesättet till heders igen, men på ett modernt sätt.

Västerbrinken kommer mestadels att bestå av hustomter men en del av området viks som samlingsplats.

- Det ska bli plats för en lekpark för barnen och trädgårdar där människor kan odla och då träffa varandra. Vi har diskuterat att man också kan ha en butik, café eller eftis där.

I folkmun har området börjat kallas för en ekoby.

- Vi vill inte kalla det en ekoby för vi vill öppna upp konceptet för alla människor. När man säger ekoby tänker människor på en hippieby. Tanken är att alla människor ska se att de kan bygga med naturligt material.

Industri i närheten

Industriområdet Rudus och hamnen ligger en bit från Västerbrinken. Mätningar visar att ljud från området inte ska störa.

- Jag har svårt att se att det skulle störa då man också behåller skogen och den fungerar som en naturlig ljudvall. Det här byggs inte bredvid ett hål i marken utan man får nog promenera en rejäl bit innan man kommer dit. Man får nog ta bilen till och med, säger Benjamin Lundin.

En man pekar på en stor skärm ut det område som ska bli bostadsområde
Bildtext Benjamin Lundin pekar ut var området Västerbrinken kommer att finnas på en karta.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Tomter i Västerbrinken kan köpas av kommunen. Det finns också möjlighet att arrendera tomten under 50 år, något som kanske kan passa unga köpare.

- Det här är ganska smart om man inte har råd att köpa tomten genast och vill satsa pengarna på att bygga ett fint hus.

Lundin tycker att det passar bra med ett ekologiskt projekt i Ingå.

- Vi är ändå en naturnära kommun.