Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu ska nästan hela rasket rivas- hyreshus försvinner i Jakobstad

Från 2017
Uppdaterad 20.08.2017 13:00.
Jakolosa C i Jakobstad rivs ännu i höst
Bildtext Jakolosa C, i Jakobstad rivs ännu i höst.

Ingen vill bo i omoderna och nedslitna kommunala hyreshus i Jakobstad. I höst rivs Jakolosa C-huset i Jakobstad.

År 2015 revs Jakolosa A-huset och ett snabbt beslut om vad som ska ske med det så kallade Masken-huset måste också tas. Ett studentlägenhetshus vid Bodgärdet kommer att rivas sommaren 2018.

Beläggningsgraden har varit låg i Jakolosa C en längre tid och huset är i väldigt dåligt skick. Också i Jakolosa B står många lägenheter tomma. Men det huset kommer åtminstone inte tillsvidare att rivas.

Bättre marknadsföring och en förhoppning om att kunna hyra ut till firmor som behöver tillfälliga bostäder ska ge det huset en framtid. Huset grundrenoverades 2005 och lägenheterna är i gott skick.

Aldrig tal om renovering av C-huset

Beslutet att riva huset är fattat, hyresgästerna är uppsagda och på fredagen avgörs vilket företag som får rivningsentreprenaden. Hyresgästerna har erbjudits andra hyreslägenheter.

- Renoveringsalternativet har inte övervägts, det finns lediga lägenheter i B-huset och strukturen på lägenheterna är inte attraktiv med treor och fyror - de är svåra att hyra ut i hisslösa hus, säger Åsa Björkman, vd för staden Jakobstads fastighetsbolag Ebba.

VD Åsa Björkman, Bostadsab Ebba i Jakobstad
Bildtext Åsa Björkman.

Vad ska ske med Masken huset?

I samma område där de tre Jakolosa husen stått eller står, finns också Masken-huset som är betydligt större och har fler lägenheter.
Beläggningsgraden når inte upp till 50 procent i Masken och pengarna rinner iväg hela tiden, säger Åsa Björkman.

- Där har vi samma problem som i Jakolosa C-huset som nu skall rivas, det är fel struktur på lägenheterna förutom att de är i dåligt skick.

Kommer Masken att rivas?

- Jag väljer att inte svara på den frågan.

Hyreshuset Maskens öde i Jakobstadär inte ännu slutligt avgjort
Bildtext Masken-huset.

Studentlägenhetshus rivs nästa sommar

Det ena studentlägenhetshuset vid Bodgärdet kommer att rivas nästa sommar om allt går enligt planerna. Delad lägenhet, delad toalett och delat kök ligger inte högt i kurs bland dagens studerande. Antalet studerande i Jakobstad har dessutom minskat.

- Det krävs ett positivt besked från statskontoret som beviljar rivningsackordet och ett positivt besked från ARA som skall bevilja rivningsstöd och frisätta ARA-begränsningarna.

Det här studentbostadshuset vid Bodgärdet i Jakobstad finns på rivningslistan
Bildtext Bodgärdet.

Asbesthus är dyra att riva

- Rivning är dyrt och framförallt rivning av asbesthus från 60-talet. Jakolosa C kostar cirka 100 000 euro att riva, säger Björkman.

- När det gäller rivningen av fastigheten Bodgärdet återstår efter rivningsackordet 805 000 euro för staden att betala om ackordet uppgår till 70 procent.

Rivningsstödet från ARA är maximalt 70 procent men man har inga kalkyler på rivningskostnaden för Bodgärdet.

Diskussion om artikeln