Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny arbetsgrupp ska utreda gemensamt skolcampus i Kristinestad

Från 2017
(Lärare i klassrum - arkivbild)
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Diskussionerna om ett gemensamt tvåspråkigt skolcampus i Kristinestad har pågått länge. Nu ska en ny arbetsgrupp ge förslag på hur ett fördjupat samarbete kunde fungera.

Det var en motion om en sammanslagning av gymnasierna från 2010 som väcktes till liv igen av den finskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad i början av året.

Stadsstyrelsen i Kristinestad tillsatte därmed en arbetsgrupp vars uppgift var att utreda samarbetet mellan Kristinestads svenska och finska gymnasier.

I maj kom man med ett utlåtande där man konstaterade att ett utökat samarbete mellan gymnasierna endast är möjligt ifall skolorna finns på samma plats i samma campus.

Ny arbetsgrupp tillsattes i juni

På basen av den här rapporten tillsatte stadsdirektören en ny arbetsgrupp i juni som ska planera och ge förslag på hur ett gemensamt skolcampus skulle fungera.

- Arbetet har inte riktigt kommit igång ännu eftersom gruppen tillsattes först i juni, sedan hade vi semestrarna och nu har skolorna först börjat, säger stadsdirektören Riitta El-Nemr.

Orsaken till att den inte har sammankallats är att det inte ännu valts några ordföranden för elevkårerna i respektive skolor.

Elevrepresentanter ska nämligen också sitta i arbetsgruppen.

Utöver elevkårsordföranden består arbetsgruppen av bildningsdirektören, högstadie- och gymnasierektorerna, utbildningsnämndernas ordföranden och tekniska direktören.

Synergieffekterna utreds

Förslaget som arbetsgruppen ska presentera senast i mitten av november ska innehålla bland annat en vision om innehållet i och synergieffekterna av ett fördjupat samarbete, uppgifter om utrymmeslösning som krävs för det gemensamma skolcentret och även uppgifter om mervärdet som uppnås med verksamheten, till exempel äkta fungerande tvåspråkighet vid skolcentret.

Hur sannolikt är det att ett tvåspråkigt skolcampus blir verklighet?

- Jag vill inte spekulera kring det. Vi ger arbetsro åt gruppen och ser vad de kommer fram till, konstaterar El-Nemr.