Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Enorm semesterby byggs i Sibbo

Från 2017
Porten till byggplatsen för Nevas gårds rekreationsområde
Bildtext All infrastruktur byggs först färdig innan själva bebyggelsen ska börja växa fram i skogarna bakom bommen.
Bild: Yle/Stefan Härus

Två hotell och hundra semesterhus kommer det nya semestercentret som byggs på Nevas gårds marker i Sibbo att innehålla. Framtiden anser markägaren. Malplacerat, tycker grannarna.

De tunga lastbilarna lastade med grus kör i skytteltrafik förbi Boxby skola. Lyckligtvis har Spjutsundsvägen en trafikled för fotgängare och cyklister just vid skolan.

Lastbilarna är på väg från och till det enorma projektet att förvandla ett stort skogsparti på Nevas gårds marker till ett enormt rekreationsområde med allt vad det innebär av hotell och rekreationsanläggning, slalombacke, golfbanor och stugbyar.

- Just nu bygger vi vägar och under höstens lopp blir det aktuellt att bygga ut kommunaltekniken. Under vintern kommer de första spadtagen att tas för några av de semesterhus som ska byggas på området, berättar jordägaren Leif Fredriksson.

Meningsfull fritidssysselsättning

Hur platsar då en dylik anläggning på ett område av det här slaget - mitt ute i Sibboskogen?

- Riktigt bra! Yngre människor idag har mera pengar än man hade förr och man nöjer sig inte med att åka ut till sommarstugan för att hugga ved eller stå på bryggan och meta. Man vill ha det bekvämt, få service och ägna sig åt meningsfull fritidssysselsättning och man vill hämta kraft i naturen. Allt detta ska det gå att få på det här området, förklarar Fredriksson.

Nevas golf i Sibbo
Bildtext Nevas golf finns i "granngården".
Bild: Yle/Stefan Härus
Nevas golf i Sibbo
Bildtext Nevas golf är en golfbana med 9 hål.
Bild: Yle/Stefan Härus

Rekreation och sport från tidigare

Från tidigare finns Nevas golf och Nevas stall i grannskapet och Fredriksson räknar med synergieffekter.

Också de som vill ha mindre aktivitet och mera rekreation i naturen ska kunna hitta det här.

- I närheten finns ett Natura 2000-område med skogar och kärr och jag tror att naturen kommer att vara framtidens stora dragplåster både bland turister från utlandet och för dem som bor i städerna. Se bara hur nationalparken Noux i Esbo och till och med Sibbo storskog drar folk, säger Fredriksson.

Smidig planering

Sibbo kommun har varit positivt inställd till projektet och planeringsarbetet har löpt smidigt trots att det tagit något år i anspråk.

Detaljplanen är färdig och som bäst görs ritningarna för hundratalet semesterhus.

Hur är det då med grannarna. Har de varit lika positivt inställda som kommunen till projektet?

- Det kan man nog säga. Ett önskemål från deras sida har varit att vi ska få det enorma projektet överstökat så snabbt som möjligt, men tyvärr är projektet av den kalibern att det kommer att ta år innan allt är klart, säger Fredriksson.

För att vara till så lite förtret som möjligt för grannarna, har man gått in för att att bygga all infrastruktur först. Alla rör ska dras på en gång och alla vägar ska byggas färdiga innan själva bebyggelsen börjar växa fram.

Detaljplan för Nevas gård i Sibbo
Bildtext Så ska husen placeras
Bild: Sweco/Sibbo kommun

Inga protester, men inte heller tro

Även om grannarna inte kanske öppet klagat eller protesterat mot projektet, sätter de dock frågetecken vid att bygga ut ett rekreationsområde av det här slaget i tomma intet.

- Vi tror nog inte alls på det här. Området ligger ju mellan kärr och bergsklackar och där finns ju ingenting, säger en person som bor i området men som inte vill gå ut med sitt namn i sammanhanget.

En sak som de som bor i området funderat över, är till exempel vad det är för typ av fyllnadsjord som man just nu kör till området i stora mängder.

- Det körs stora mängder fyllnadsjord dit och den verkar vara av väldigt olika slag. Vi har sett elledningar, plaströr och tegelstenar i jorden, så riktigt ren är den nog inte, menar den anonyma personen.

Klaga och knorra hör till saken

Markägaren Leif Fredriksson säger att det alltid hör till med lite klagan och knorr när något ska förändras. Några direkta protester och mothugg har han inte fått förutom då önskemålen om att projektet gärna skulle få gå snabbt.

- När man började utveckla Hangö hamn för några år sedan, skrevs det i tidningarna och Hangöborna klagade. Så är det alltid. Det hör till. Hangö var tidigare en död stad och på vintern snöade hangöborna in. Idag är det annorlunda. Staden finns igen på kartan och knarret har upphört, säger Fredriksson.

Stor arbetsgivare

När området inom några år är färdigt utbyggt, kommer det att kunna sysselsätta mellan 50 och 80 personer. Också under byggnadsskedet är arbetstagarnas antal betydande.

Enligt planen är det möjligt att på området i Nevas bygga semester- och fritidsbebyggelse på närmare 40 000 kvadratmeter. Hela projektet beräknas kosta cirka 50 miljoner euro.

Diskussion om artikeln