Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Fler operationer men på färre områden vid Raseborgs sjukhus

Från 2017
Uppdaterad 18.08.2017 16:54.
Raseborgs sjukhus i Ekenäs.
Bildtext Raseborg sjukhus i Ekenäs. De ansvarar för patienter som hör till Västra Nylands sjukvårdsområde, vars medlemskommuner är Hangö, Ingå och Raseborg.
Bild: Yle/Marica Hildén

Enligt HNS rapport borde bland annat bröst- och tarmcanceroperationerna avslutas vid Raseborgs sjukhus. Samtidigt ökar bland annat vrist- och fotoperationer.

En färsk rapport av HNS visar att kirurgin kan komma att förändras i Raseborg. Sjukhusets operationer skulle kunna öka med ungefär 300 ingrepp, det vill säga 18 procent, jämfört med 2016.

HNS styrelse och ledning ska i höst besluta om vilka sjukhus som utför vilka operationer. Enligt HNS vd Aki Lindén kommer rapportens resultat sannolikt att förverkligas.

Rapporten är gjord av Jarkko Pajarinen vid HUCS.

De här förändringarna föreslås för Raseborgs sjukhus:

Ortopedi och traumatologi samt handkirurgi

 • Ledproteskirurgin avslutas.
 • Ryggkirurgin avslutas.
 • Övre extremitetens kirurgi ökar med ungefär 120 ingrepp.
 • Midjan och nedre extremitetens kirurgi ökar med 250 ingrepp.
 • Vrist- och fotkirurgi ökar med ungefär 300 ingrepp.
 • Handkirurgin ökar med 50 antal ingrepp.

Plastikkirurgi

 • Avslutas.

Bukkirurgi

 • Tarmcancerkirurgin avslutas (2016 10 ingrepp/20 timmar saltid).
 • Specialområdets andra ingrepp, huvudsakligen bråck- och gallblåsekirurgi ökar med ungefär 250 antal ingrepp.

Urologi

 • Cancerkirurgin avslutas (2016 var det 24 ingrepp/21 saltimmar).
 • Alla andra urologiska ingrepp fortsätter.

Bröstkörtelkirurgi

 • Avslutas.

Blodkärlsoperationer

 • Avslutas.

Barnkirurgin

 • Avslutas.

När det gäller universitetssjukhus är det sjukvårdsdistriktet som bestämmer vilka sjukhus som har vilken verksamhet. I praktiken hänger alltså Raseborgs sjukhus verksamhet helt på sjukvårdsdistriktets beslut.

Helsingforsare till Ekenäs

Den här förändringen skulle innebära att västnylänningar vid vissa operationer måste åka till till exempel Helsingfors. Samma gäller även för människor från huvudstadsregionen som kan behöva åka till till exempel Raseborg för en operation.

- Vi ska också komma ihåg att det här handlar om operationer man gör kanske en gång i livet, säger chefsläkare Sune Lang vid Raseborgs sjukhus.

Det blir antagligen så att endast det kirurgiska ingreppet flyttar. För- och efterundersökningar kommer sannolikt att göras lokalt. Det blir med andra ord läkarna som får åka till olika sjukhus.

Många opereras redan utanför Raseborg

I dag åker en hel del västnylänningarnas till HUCS-sjukhusen i Helsingfors, Esbo eller Vanda men också Lojo för att opereras. Lang har inga exakta siffror men tippa på att de utgör ungefär en fjärdedel av alla operationer.

Lang säger att det då är fråga om operationer där det lokala sjukhusets resurser inte finns eller inte räcker till.

Redan i dag opereras också en del patienter från huvudstadsregionen i Raseborg. Den gruppen har tyvärr minskat radikalt de senaste åren då Helsingfors sjukhusen har byggt ut sin egen kapacitet.