Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Övik lägergård flyttar till tidigare Apollo i Ebbo i höst

Från 2017
Uppdaterad 21.08.2017 13:30.
Övik lägergård, sommarmorgon
Bildtext Övik lägergård (arkivbild)
Bild: Yle / Mathias Gustafsson

Flyttningen av lägergården Öviks verksamhet till Apollos lokaler i Ebbo i Borgå sker i oktober i år.

Lägergården i Övik, som är i dåligt skick, stängs den 2 oktober. Taxorna och avgifterna ändras inte under 2018 i de nya lokalerna.

Lokalerna i Ebbo motsvarar lokalerna i Övik gällande storlek, och en del av möblerna och materialen förnyas.

Lägerverksamheten utvecklas utgående från de möjligheter som Apollos lokaler och omgivningen i Ebbo erbjuder.

Bildningsnämnden antecknar ärendet för kännedom på sitt möte på tisdag.

Endast tillfällig flytt till Ebbo

Lägerverksamheten flyttar endast tillfälligt till Ebbo. Lägergården i Övik ska delvis renoveras och delvis helt förnyas.

Tidtabellen för renoveringen är ännu oklar eftersom det inte finns något beslut om budget och vilka investeringar som ska göras än.

Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen på Borgå stad säger att hon hoppas att lägergården prioriteras och att den kan vara färdigrenoverad 2020 eller 2021.

Också bildningsnämnden har önskat att lägergårdsrenoveringen prioriteras högt.

Apollo fick ingen fortsättning i Ebbo

Kort- och intervallvårdsavdelningen Apollo i Ebbo läggs ner och slås ihop med en avdelning på Näse sjukhus.

Staden satsar framöver på utökad hemvård, hemrehabilitering och stöd för närståendevårdare.

Kortvård och intervallvård ordnas också i fortsättningen enligt behov inom serviceboenden eller på avdelning i Näse.

Beslutet att dra in kortvårds- och intervallvårdsenheten Apollo i Ebbo i Borgå ändrades inte i social- och hälsovårdsnämnden den 15 augusti.

Rättelseyrkande beaktades inte

Ett rättelseyrkande hade lämnats in över nämndens beslut i frågan från april.

De som besvärade sig ansåg bland annat att Ebboenheten bör få finnas kvar, eftersom de äldre har trivts bra där och det har visat sig att de äldre i Ebbolokalerna lättare kan umgås med andra boende än i lokalerna vid Äppelbacken i centrum.

Ett socialt liv för de äldre tryggas inte genom mer hemvård, påpekade de som sökte rättelse.

Staden motiverade sammanslagningen med att beslutet stöder äldrelagstiftningens principer, som förespråkar hemmaboende och resurser riktade till stöd för det.

Artikeln uppdaterad 21.8 2017 kl. 13:29. Stycket under mellanrubriken "Endast tillfällig flytt till Ebbo" sattes till.