Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Riv Kyrkfjärdens skola i Ingå och bygg nytt

Från 2017
Uppdaterad 21.08.2017 16:08.
Vid Kyrkfjärdens skola i Ingå borde trafiken göras säkrare.
Bildtext Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby.
Bild: Yle/Monica Slotte

Riv hela Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby och bygg nytt. Det föreslår tekniska chefen Alexandra Forsén för tekniska nämnden som möts på torsdag (24.8).

Det var inte ett sådant förslag vi väntade av beredningen, säger Elina Ahde (Grön) som är ordförande för tekniska nämnden i Ingå.

Det är inte bara tekniska nämnden som på torsdag ska diskutera förslaget som går ut på att Kyrkfjärdens skola rivs och kommunen bygger en helt ny skola då planeringen av skolan fortsätter.

Ärendet behandlas då även i bildnings- och välfärdsnämndens svenska sektion.

Det är både tekniska chefen Alexandra Forsén och bildningschefen Merja Olkinuora som berett ärendet.

Ahde: Processen borde vara annorlunda

Elina Ahde säger att flera beslutsfattare tycker att hela processen borde ha varit annorlunda.

- Bildningssektorn borde berätta vad skolan behöver och sedan kan politikerna diskutera hur följande steg tas i processen.

Elina Ahde efterlyser en diskussion om vad Kyrkfjärdens skola behöver.

- Det är en diskussion som saknas nu.

Robert Lemström (SFP) är ordförande för fullmäktige och han säger att han är litet fundersam.

- Det låter som en stor ekonomisk utmaning.

Lemström vill ha mera information så att politikerna får en helhetsbild och kan ta ansvar i en så stor fråga.

- Jag hoppas att vi diskuterar mera ingående både vad gäller skolan och ekonomin. Vi har ännu inte diskuterat vad vi vill ha och det måste vi göra innan vi fattar besluten.

Ny byggnad ger längre livslängd

Ingå kommun fortsätter nu planeringen av hur framtiden ska se ut för Kyrkfjärdens skola. Arkitektbyrån Arkkitehdit Q4 fick tidigare i år i uppdrag att ta fram olika alternativ för skolan.

Arkitektbyrån gav tre modeller:

  • Alla byggnader, det gamla skolhuset (Stenhuset) och den nuvarande huvudbyggnaden saneras. Dessutom bygger man knappt 3  000 kvadratmeter till. Det skulle kosta 9,5 miljoner euro.
  • Den äldsta delen av skolbyggnaden rivs och huvudbyggnaden renoveras, samt bygger 3  400 kvadratmeter till. Det beräknas kosta 10,7 miljoner euro.
  • Alla byggnader rivs och kommunen bygger en ny skola. Kostnad: 11,8 miljoner euro.

Ingås tekniska chef Alexandra Forsén föredrar att Kyrkfjärdens skola rivs eftersom en nybyggnad betyder en längre livslängd för skolan.

- De två första alternativen ökar livslängden på byggnaderna med cirka 15 år. Ett helt nytt hus har en livslängd på minst 50 år.

"Ingen stor ekonomisk skillnad"

Hon motiverar också sitt förslag med att det inte är så stor ekonomisk skillnad mellan alternativen.

- Det är stor skillnad då man delar summorna på 15 eller 50 år.

Bildningschef Merja Olkinuora anser att skillnaden mellan att nygga en ny skola och renovera samt bygga till är liten.

- Därför valde vi alternativet att bygga en ny skola, trots att kostnaderna är mycket preliminära. Det är förmånligare med ett nybygge.

Alexandra Forsén jobbar som arbetsledare vid Koverhars gamla stålverk i Lappvik.
Bildtext Ingås tekniska chef Alexandra Forsén.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Har Ingå råd med en skola som kostar nästan 12 miljoner euro, Robert Lemström?

- Vi fördubblar då vår lånebörda, så det är en stor utmaning om vi ska ha råd med det.

Elina Ahde säger att hon inte just nu kan ta ställning till om Ingå kommun har råd med ett nybygge.

- I en bra beredning finns det kalkyler på finansieringen som är så pass klara att alla förstår om vi har en möjlighet att genomföra ett sådant projekt.

Merja Olkinuora svarar så här på frågan om Ingå har råd med en ny skola:

- Det är en del som inte hör till det uppdrag jag fick. Vi har dragit den slutsatsen att ett nybygge är bäst utgående från de alternativ arkitekterna tog fram.

Hur realistiskt är förslaget?

- Vi har fått i uppdrag att titta på vad skolan behöver. Vi fick dessa alternativ av arkitekterna, och jobbar utgående från det. Det är det uppdrag vi fått.

Olkinuora säger att tjänstemännen kan ge politikerna en mera exakt prissumma då de vet vilket alternativ beslutsfattarna vill satsa på.

Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Lärarnas före detta bostadsbyggnad brukar också kallas Stenhuset. Det finns vid Kyrkfjärdens skola och rivs om politikerna gillar det alternativ som tjänstemännen föreslår.
Bild: Yle/Marica Hildén

Robert Lemström säger att han vill ha en mera ekonomiskt hållbar lösning, alltså ett billigare alternativ.

- Politikerna måste först ta ställning till vad de vill ha, sedan gör man nya förslag på hur det ska lösas. Det här förslaget är som en julklappslista där man skriver allt man kan tänka sig.

Skolan är till också för andra än elever

Tekniska lösningar är också en orsak till att ett nybygge är bättre, säger Forsén.

- Det kan uppstå problem då man renoverar och i anslutningar mellan byggnaderna. Riskerna minskar absolut då man bygger nytt.

Spontanidrottsplatsen vid Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext Kyrkfjärdens gamla och nya del är ihopbyggd. Sådana lösningar kan ställa till med problem, säger tekniska chefen.
Bild: YLE/Monica Slotte

Lokalerna kan också planeras optimalt i ett nybygge med tanke på behoven.

Forsén vill inte bara se elever i Kyrkfjärdens skola. Centralköket finns nu i Ingahemmet, men borde finnas i samband med skolan. Köket borde vara närmare de enheter som använder tjänsterna.

- En fastighet ska användas till allt möjligt, säger Forsén och nämner även fullmäktiges möten och en ungdomslokal.

Ny skola på nytt ställe?

Om det byggs en ny skola så finns den kanske inte på den nuvarande adressen, Museivägen 7.

Kyrkfjärdens skola finns i en dalsänka där en å rinner förbi skolan. Det medför vissa tekniska risker med tanke på grundarbetet och dräneringen.

- Jag tycker inte om att vatten rinner mot en byggnad. Det innebär fuktproblem och det är svårare att bygga dräneringen och att hålla allt torrt.

Åbranten vid Ingå kyrka snyggas upp.
Bildtext Ån rinner mellan Kyrkfjärdens skola och kyrkan.
Bild: Yle/Marica Hildén

Alexandra Forsén vill inte som tjänsteman ta ställning till var en ny skola skulle kunna byggas.

- Jag har idéer, men det får politikerna bestämma.

Om Ingåpolitikerna bestämmer sig för att kommunen ska bygga en ny skola för Kyrkfjärdens elever på en annan plats, så kan eleverna vara i den nuvarande skolan under tiden, tycker Forsén.

- Vi måste hitta andra lokaler för eleverna om den nuvarande skolan rivs och man bygger nytt där i stället, säger Forsén.

Politiker: Ingå behöver olika skolor

Forsén vill inte heller ta ställning till om kommunen borde bygga en så stor skola att åtminstone eleverna i Västankvarns skola ryms med i den. Det finns nästan 40 elever i Västankvarn och 100 i Degerby skola.

Västankvarn skola i Ingå.
Bildtext Västankvarns skola.
Bild: Yle/Marica Hildén

Västankvarns skola och Degerby skola ska vara kvar där de är, anser Robert Lemström.

Elina Ahde påpekar att Ingåpolitikerna inte fattat några beslut om Västankvarn och Degerby, så de skolorna fortsätter som förut.

- Det här handlar om Kyrkfjärdens skola.

En röd byggnad som är Degerby skola.
Bildtext Degerby skola.
Bild: Yle/Veronica Montén

I den fortsatta planeringen räknar kommunen med ett elevantal på 200 elever i Kyrkfjärdens skola. Då har kommunen beaktat att skolan enligt statistik har mellan 30 och 50 elever med vårdnadshavare som sannolikt väljer svensk skola.

Den här hösten har 170 elever börjat i skolan i kyrkbyn och antalet minskar stadigt så att 138 elever beräknas gå i Kyrkfjärdens skola läsåret 2021-2022.

Artikeln är uppdaterad kl 14.47 med Elina Ahdes kommentarer.
Artikeln är uppdaterad med Merja Olkinuoras kommentarer kl 15.46.

Rättelse: I artikeln blandades två byggnader ihop: Den gamla delen av skolan kallas för Stenhuset då de tre alternativen presenteras. Huset på gården som varit lärarbostäder brukar också kallas för Stenhuset. Nu är texten uppdaterad så att man inte uppfattar fel vilket hus som ska rivas eller inte.

Diskussion om artikeln