Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stadsstyrelsen i Raseborg röstade nej till köp av markområde i Västervik

Från 2017
En karta.
Bildtext Kartan visar var området som det nu röstades om ligger.
Bild: Google

Raseborg utnyttjar inte sin förköpsrätt för fastigheten Storberget i Västervik. Planläggningen ansåg att fastigheten vid Västerviksvägen kunde ha varit viktig.

Västervikområdet ligger nära området Gammelboda som redan är rätt utbyggt.

Raseborgs stad äger sedan tidigare området Råkärr som angränsar till fastigheten Storberget i Västervik.

Målet enhetligt byggande

Förslaget till stadsstyrelsen var att ett köp av Storberget skulle ha varit ett steg i en riktning mot att skapa ett enhetligt område längs Västerviksvägen.

Vid vägen kunde man då ha anvisat bosättning i en kommande detaljplan.

Stadsstyrelsen röstade ändå med siffrorna 7-4 mot att staden nyttjar sin förköpsrätt för fastigheten. SFP och Vänsterförbundet röstade mot medan SDP och De gröna röstade för ett köp.

SDP:s Mats Lagerstam som är första vice ordförande för stadsstyrelsen säger att han tycker ett köp skulle ha varit en bra satsning för staden på längre sikt.

En man som heter Mats Lagerstam.
Bildtext Mats Lagerstam.
Bild: YLE/ Tiina Grönroos

- Planläggning hade gjort upp en skiss med omkring 20 tomter för småhus på området, säger han.

Dålig terräng?

Storberget är 53 hektar stort. I norr är fastigheten rätt bergig, men närmare Västerviksvägen består fastigheten av områden som kunde bebyggas.

Stadsstyrelsens ordförande, Anders Walls (SFP), säger ändå att stora delar av området består av berg och sank mark.

- Det skulle inte ha varit värt att använda sig av förköpsrätten, säger han.

Dessutom ligger området just på gränsen till de områden staden har valt att satsa på i sina markpolitiska linjedragningar, säger Walls.

Satsar mer på andra områden

Walls konstaterar att staden har köpt och bytt till sig områden i Horsbäck som staden hellre vill satsa på nu.

Därtill äger staden redan områden i Västervik och det finns inte behov av att köpa mera områden just nu, säger han.

SFP-politikern Anders Walls.
Bildtext Anders Walls.
Bild: Yle/Tove Virta

Området har en köpare och det kan hända att den köparen vill bilda tomter i området, säger Walls.

- Det behöver ju inte alltid vara staden som äger en mark för att där ska bli tomter.

Förköpsrätt möjligt med vissa villkor

Stadsstyrelsen röstade om köpet på sitt möte på måndagen (21.8). Köpesumman skulle ha varit 180 000 euro.

En kommun har rätt att inlösa en såld fastighet som är större än 5 000 kvadratmeter om det gäller mark som ska användas för samhällsbyggande eller för rekreations- och skyddsändamål.

Kommunen träder då in och köper marken enligt de villkor markägaren och den ursprungliga köparen kommit överens om.

Diskussion om artikeln