Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill inte betala över en miljon för ny cykelled i Karis och Pojo

Från 2017
Cyklar
Bildtext Cyklister och fotgängare får det kanske lättare att ta sig fram mellan Karis och Pojo i framtiden.
Bild: YLE/Chanette Härus

De som går och cyklar får kanske en egen led på avsnittet Stålbacka-Brunkomvägen mellan Karis och Pojo. Raseborgs stad vill däremot inte betala så mycket som kalkylerna visar.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) har gjort en vägplan för fotgängare och cyklister på avsnittet Stålbacka-Brunkomvägen i Karis och Pojo.

NTM-centralen vill på det här sättet förbättra förbindelserna för fotgängare och cyklister, trafiksäkerheten ska bli bättre och skoleleverna ska få bättre möjligheter att ta sig fram i trafiken.

Tanken är att bygga en led på de avsnitt där en sådan saknas mellan Brunkomvägen och Påminne skidcentrum samt vid Klinkbacka. Där ska även leden vid gångtunneln förbättras.

Vägplanen innehåller:

  • 2,4 kilometer ny led för fotgängare och cyklister
  • En förbättring av den led som finns på en sträcka av 80 meter
  • En förbättring av tre busshållplatser
  • 3,6 kilometer ny och förbättrad vägbelysning
  • 1,5 kilometer ny belysning för gång- och cykelbanan

Tidtabellen är öppen eftersom det inte finns något beslut om finansieringen.

Kostnaderna beräknas till drygt tre miljoner euro. Staten föreslås betala 1,4 miljoner euro och Raseborgs stads andel föreslås bli 1,37 miljoner euro.

El- och telefonbolag skulle stå för 370 000 euro då till exempel kablar flyttas.

För dyrt

Stadsstyrelsen skriver i ett utlåtande till NTM-centralen att kostnaderna för Raseborgs stad är allt för höga. Stadens andel föreslås vara högst 500 000 euro.

I utlåtandet står det bland annat att staden förbinder sig att tillsammans med staten bygga nya livsmiljöer för insekten bergcikadan innan vägprojektet inleds.

Det här arbetena skulle göras 1-2 år innan bygget startar.

Diskussion om artikeln