Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tutorläraren ska digitalisera skolan

Från 2017
Lärare Camilla Willberg i Yttermalax skola instruerar Alwa Kinnunen i hur man använder pekplattan
Bildtext Lärare Camilla Willberg i Yttermalax skola instruerar Alwa Kinnunen i hur man använder pekplattan.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Alla skolor i Finland ska numera ha en så kallad tutorlärare. En av tutorlärarens huvuduppgifter är att se till att skolan utnyttjar digitala hjälpmedel på ett vettigt sätt. I Yttermalax skola heter tutorläraren Camilla Willberg.

Mer specifikt ska tutorläraren lära och stöda skolans övriga lärare vad gäller användningen av digitala hjälpmedel. Det handlar dock inte enbart om digitaliseringen, tutorläraren ska också försöka implementera den nya läroplanen i skolorna.

Regeringen satsar totalt 23 miljoner på utbildningen av tutorlärare.

Åtta stycken i Malax och Korsnäs

I Malax och Korsnäs har man inrättat en egen version av tutorlärarmodellen. Simon Hansell, som är IKT-pedagog i skolorna i Malax och Korsnäs, fungerar som ledare för en grupp med tutorlärare, totalt åtta stycken.

Camilla Willberg och Simon Hansell.
Bildtext Camilla Willberg och Simon Hansell.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Hansell jobbar på gymnasiet i Petalax där man kommit rätt långt vad gäller användningen av digitala hjälpmedel och nu hoppas Hansell att det här kunnandet sprids till övriga skolor via tutorlärarmodellen.

- De digitala hjälpmedlen ska användas som stöd för elevens lärande. Man ska inte använda teknik för teknikens skull, säger Hansell.

Modellen är fortarande i startgroparna, det här är det första läsåret som modellen används, men Hansell tror att den kommer att fungera väl.

Eleverna kan tekniken, lärarna källkritiken

Idag har så gott som varje skolelev en smarttelefon och/eller en pekplatta. Betyder det här att eleverna är mer kunniga än lärarna?

Njaa, inte nödvändigtvis.

- Det beror på hur vi definierar IT-kunskaper. Tänker vi på traditionella skrivprogram så får vi sätta ganska mycket tid på att lära eleverna skriva vanliga dokument. Och vad gäller informationssökning och källkritik finns det stora utmaningar i dagens skola, säger Hansell.

Förnya sättet att undervisa

Klasslärare Camilla Willberg har precis fått ansvar för en ny grupp ettor. Redan nu har de fått använda pekplattor för att skriva ord och lyssna till hur de uttalas.

Willberg är tutorlärare i Yttermalax skola.

Yttermalax skola.
Bildtext Yttermalax skola.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Till min uppgift hör att försöka förnya vårt sätt att undervisa och det ganska långt via digitala hjälpmedel, säger Willberg.

Willbergs arbetstid har förändrats i och med hennes nya roll. Det blir färre undervisningstimmar och två timmar per vecka sätts på tutorskapet.

Glöm inte pennan

Redan på första klass syns det att barnen inte är helt obekanta med pekplattor.

- Det var inga problem att ta in pekplattan i klassen. Det är redan ganska självklart för barnen hur det fungerar, säger Willberg.

Hugo Högbacka får använda pekplatta redan under sina första skoldagar i Yttermalax skola.
Bildtext Hugo Högbacka tycker inte att det är svårt med pekplattor. Men det finns många knappar att memorera.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Hur ser man då som lärare till att det inte blir för mycket tid framför skärmen?

- Alla mål som finns i läroplanen går inte att uppnå via digitala hjälpmedel, man är nog tvungen att variera undervisningen. Så har det ju varit redan tidigare, eftersom alla inte lär sig på samma sätt.

Willberg tycker att modellen med en tutorlärare per skola verkar vettig. Då behöver inte en och samma lärare ränna runt på flera skolor.

Tutormodellen ska utvärderas nästa vår.

Diskussion om artikeln