Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Informationstavla blev rättssak i Sjundeå

Från 2017
En skylt med information om Sjundeå.
Bildtext Så här ser den omstridda skylten ut.
Bild: Veronica Montén / Yle

Sjundeå kommuns nya informationstavla i kyrkbyn väcker irritation hos en tomtägare. Tomtägaren har nu gått så långt som till förvaltningsdomstolen för att bli av med tavlan.

Informationstavlan finns vid en busshållplats nedanför Päivärinteen koulu. Den har monterats upp alldeles i närheten av en privat tomt.

Grannen till tavlan anser att hen borde ha hörts innan tekniska nämnden beslutade om var den placeras.

Tavlan förstör utsikten

Efter att kommunen valde att avslå tomtägarens rättelseyrkande mot tekniska nämndens beslut gick hen vidare till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Tomtägaren anser att tavlan begränsar tomtanvändningen och att kommunen har våldfört sig på integriteten i hens egendom.

Tomtens naturtillstånd lider och tavlans placering stör kulturlandskapet, anser tomtägaren. Dessutom skymmer tavlan tomtägarens utsikt över Tjustträsk.

En väg och ett landskap.
Bildtext Skylten skymmer den här utsikten, anser grannen.
Bild: Veronica Montén / Yle

Om kommunen beslutar att inte montera ner informationstavlan kräver tomtägaren ekonomisk ersättning.

Hen lovar att höja ersättningen med 50 procent om tavlan står kvar och dessutom får belysning.

Kommunen försvarar tavlan

I ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol försvarar Sjundeå kommun sitt tidigare beslut.

Tekniska nämnden understryker att kommunen har följt lagen och har tagit sitt beslut att placera tavlan vid busshållplatsen i samråd med närings-, trafik och miljöcentralen.

Sjundeå kommun konstaterar vidare i sitt utlåtande att informationstavlan har placerats på en lämplig plats fem meter från tomtägarens mark och att den är neutral till färgsättningen.

Enligt kommunen täcker informationstavlan inte heller utsikten från fastigheten eftersom fastigheten ligger högre upp i en sluttning.

Tavlan orsakar alltså inte oskäliga olägenheter för grannen, slår kommunen fast i sitt utlåtande.