Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Än finns det hopp för flodpärlmusslan

Från 2017
Flodpärlmusslor som är fångade i Billnäs. Dessa är döda.
Bildtext Flodpärlmusslor.
Bild: Yle/Marica Hildén

Flyttningen av den sällsynta flodpärlmusslan i Esse å blev en framgång. Ifjol flyttades 100 musslor uppströms till bättre levnadsförhållanden och de har alla överlevt.

Under hösten klarnar det om musslorna lyckats föröka sig och producera larver som kan flyttas till uppfödare i Norge.

Från 50 000 till 500

Ännu på 80-talet fanns det cirka 50 000 musslor i ån, nu återstår kanske 500 exemplar. I början på 2 000-talet åldersbestämdes ett 10-tal musslor. De var alla över 100 år och de äldsta över 150 år gamla.

Vattnet i Esse å har försämrats kraftigt under de senaste 10 åren, säger Jukka Pakkala på NTM-centralen. Vattnet har blivit brunare, surare och mera humusämnen finns i ån.

Motsvarande problem finns också i andra åar. I Lappfjärds å finns kanske något 10-tal flodpärlmusslor kvar. Problem är det också i Pyhäjoki.

- Det är männskans verksamhet som har förstört livsmiljöerna för flodpärlmusslan, säger Pakkala.

Rädda musslan projekt pågår

Freshabit-projektet för att rädda musslan pågår till 2022. Projektet finansieras av EU:s Life-fond, miljöminsteriet, jord- och skogsbruksministeriet samt av fonden för Esse å.