Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Malmska behandlas orättvist"

Från 2017
Uppdaterad 23.08.2017 14:52.
Malmska sjukhuset i Jakobstad. Samarbetsområdets fyra kommunvapen på väggen i bakgrunden.
Bildtext Malmska kan förlora kirurgin.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Raseborgs sjukhus kan fortsätta med operationer men vid Malmska sjukhuset i Jakobstad måste de upphöra efter årsskiftet. Det här är orättvist, säger social-och hälsovårdsnämndens ordförande Henrik Sandberg (SFP).

Sandberg säger att riksdagsledamöterna nu måste trycka på social-och hälsovårdsministeriet för att få annan lagtolkning till stånd.

Befolkningen i Jakobstadsregionen hamnar i ett sämre läge, sjukvården försämras och fyra dyra operationssalar kommer att stå tomma.

Samjour med Vasa

Den springande punkten är samjouren och Malmska sjukhuset borde bli en del av samjouren vid Vasa centralssjukhus för att kunna fortsätta som hittills och ha dagkirurgi också i framtiden. Social-och hälsovårdsministeriets tolkning är att samjouren inte är möjlig eftersom det inte finns universitetssjukhus inom distriktet.

- Alternativet är att Malmska fastigheter som äger de fyra operationssalarna försöker hyra ut dem åt en privat aktör som tar emot helt privat betalande patienter, det skulle åtminstone ge nåt ekonomiskt tillbaka åt kommunerna, säger Henrik Sandberg.

- Hoppas att riksdagsledamöterna hastigt tar itu med det här, i lagen står det att samjouren kan ske i anslutning till Vasa centralsjukhus, inte vid sjukhuset. Det här är en tolkningsfråga.

Chefläkare och tf sjukvårdsdirektör Pia-Maria Sjöström och sjukvårdspolitiker Henrik Sandberg (SFP)
Bildtext Pia-Maria Sjöström och Henrik Sandberg.

Vad händer med personalen?

Sjukhusledningen informerade på onsdagen personalen vid sjukhuset om nämndens möte och de beslut som fattades på tisdag kväll.

Social-och hälsovårdsnämnden kommer att ha ett extra möte den 5 september och då hoppas Pia-Maria Sjöström, som dels är chefläkare vid Malmska men också tf direktör för social-och hälsovårdsverket, att frågan om samjour ska vara utredd. Inga besked om eventuella samarbetsförhandlingar ges före det datumet.

- Frågan berör 10-20 personer i personalen plus 5-10 läkare. Vi måste i så fall också se hur mycket folk den polikliniska verksamheten behöver, säger Sjöström.

- Det går bra för Jakobstadsregionen som helhet idag, negativa förändringar vid sjukhuset kan leda till rekryteringssvårigheter också i andra branscher, säger å sin sida Henrik Sandberg.

Personalen informerades

Ifall det inte blir en ändring på så vis att dagkirurgin kan fortsätta vid Malmska sjukhuset väntar nya samarbetsförhandlingar för personalens del. Personalen informerades om läget på onsdag morgon.

Huvudförtroendeman för Tehy vid Malmska sjukhuset i Jakobstad, Kim Yli-Pelkola
Bildtext Huvudförtroendeman Kim Yli-Pelkola

- Personalen var förstås sur och tyckte att det saknades ett mål med verksamheten, säger Kim Yli-Pelkola som är huvudförtroendeman för de Tehy-anslutna vid Malmska sjukhuset.

Hur mycket ska man hoppas på samjour med Vasa?

- Alltid kan man hoppas, jag förstår inte hur Vasa skall klara av att sköta alla kirurgiska patienter som behöver operation.

- När vi inte kan operera blir det längre resor till helt vanliga operationer som vi kunde sköta här, enkla grejer som vi gjort i hundra år. Det finns ingen ekonomi i det här, det kostar mera för samhället.

Artikeln har kompletterats 23.8 2017 kl 14.50 med en kommentar av huvudförtroendeman Kim Yli-Pelkola.