Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Väldigt tryggt i Inre Hamnen i Vasa

Från 2017
Uppdaterad 23.08.2017 16:12.
Sov Tryggt-evenemanget i Inre hamnen i Vasa.
Bildtext Sov Tryggt-evenemanget i Inre hamnen i Vasa.
Bild: Yle/Roger Källman

Säkerhet är på agendan under onsdagen i Vasa i och med kampanjen Sov tryggt. Kampanjen går ut på att visa upp både myndigheters och frivilligas säkerhetsarbete.

Distriktschef för försvarsutbildningsföreningen Henrik Nystén säger att man kan sova tryggt i Finland.

- Man vill för medborgarna och speciellt ungdomar visa hur vi sköter vår säkerhet och hur många det är som är inblandade, både myndigheter och frivilligorganisationer. Alla gör sin del och här får man en bra bild av helheten.

Under dagen visar bland annat försvarsmakten, gränsbevakningen, nödcentralen, polisen, tullen, frivilliga försvars- och säkerhetsorganisationer, veteranorganisationer, utbildningsstyrelsen, inrikesministeriet och försvarsministeriet, Säkerhetskommittén, Finlands Röda Kors och VAPEPA (Frivilliga räddningstjänsten) exempel på sin verksamhet.

- Det blir en ganska heltäckande mix av olika aktörer. Det här är inte ett tillfälle då man delar ut broschyrer och tittar på saker utan här kan man också göra saker. Man kan följa med hur olika myndigheter sköter sina uppgifter.

Distriktchef Henrik Nystén från Försvarsutbildningsföreningen står vid Indre hamnen i Vasa.
Bildtext Henrik Nystén.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Konkreta exempel

Ett exempel på det är en uppvisning i hur nödcentralen fungerar. Där får allmänheten konkret ta del av vad som händer när en olycka sker och man ringer nödcentralen.

Också tullens knarkhundar visar hur de arbetar och så kan man ta del av hur oljebekämpning går till.

Speciellt efter terrordåden i Åbo och Europa är det av stort intresse hur säkerheten i vårt land fungerar. Nystén tycker att det fungerar bra.

- Vi är på en god nivå, men det är klart att de nya hoten som vi sett exempel på också i Finland på sista tiden kräver att man utvecklar metoder och samarbetet. Men jag skulle säga att vi är på en bra nivå redan nu.

- Det som är speciellt för Finland är att samarbetet mellan olika myndigheter är mycket bra i vilken jämförelse som helst. Och också det att myndigheterna gärna använder sig av och tar emot stöd av frivilligorganisationer.

I Europa är det inte lika vanligt med samarbete mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer utan det kan till och med vara ett visst konkurrensförhållande och tävlande om resurser.

Utbildar myndigheter och frivilliga

Försvarsutbildningsföreningen MPK som Henrik Nystén representerar utbildar både myndigheter, frivilliga och medborgare. MPK vill öka färdigheterna i att bemästra vardagens faror och störningssituationer.

MPK samarbetar med myndigheter och frivilliga organisationer som verkar inom säkerhet, utbildning och information.

- Vi utbildar till exempel frivilliga i att sköta olika uppgifter i anslutning till oljebekämpning till havs. Utbildning är vad vi sysslar med och försöker ge både enskilda medborgare och olika avdelningar de färdigheter som behövs för att stöda myndigheterna.

Sov tryggt kampanjen pågår i Inre hamnen i Vasa under onsdagen fram till klockan 18. Närmare program hittar du här.

- Jag hoppas man får en bild av hur säkerheten i Finland sköts i bred mening, inte enbart militär säkerhet utan också allt annat som berör oss alla i vår vardag, säger Nystén.

Sov tryggt kampanjen är en del av Finlands 100-års jubileum.

Diskussion om artikeln