Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många ensamförsörjare på Åland lever under fattigdomsgränsen

Från 2017
En sedel och några få slantar i händerna.
Bildtext Nästan hälften av ensamförsörjarna på Åland lever under fattigdomsgränsen. Foto Fredrik Hitonen Ålands radio och tv.

Det är främst ensamförsörjare med ett eller flera barn som lever under fattigdomsgränsen på Åland. Det visar en rapport från Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUB.

Men Åland har ändå få hushåll som lever i fattigdom jämfört med resten av Norden.

Ålands landskapsregering har satt som utvecklingsmål att inga hushåll, i synnerhet barnfamiljer och pensionärer, ska leva i en ekonomisk utsatt position år 2030.

Även enpersonshushåll

Utredare Rikard Palmer vid ÅSUB säger att Åland i nuläget har många hushåll som ligger under fattigdomsgränsen.

- Det är främst ensamma vuxna med barn, men också enpersonshushåll.

Richard Palmer från Ålands statistik- och utredningsbyrå
Bildtext Utredare Richard Palmer säger att arbetslöshet och fattigdom går hand i hand. Foto: Nina Smeds Ålands radio och tv

Nästan hälften av alla åländska ensamförsörjare med barn lever under fattigdomsgränsen, liksom vart fjärde enpersonshushåll.

Orsakerna till detta är många, men väldigt förenklat kan man säga att ju högre arbetslöshet man har desto fler lever i fattigdom, menar Richard Palmer.

Bra i jämförelse

I ett nordiskt sammanhang ligger Åland ändå bra till. Ser man på andelen personer som lyfter utkomststöd ligger Åland under hälften av andelen i Finland som helhet.

- Men vi har också låg arbetslöshet, så där ser man att det korrelerar, säger Richard Palmer.

Ålands landskapsregerings socialminister Wille Valve (MSÅ) säger att det blir en utmaning att få fler ålänningar i arbete.

- Men all fattigdom beror inte på arbetslöshet. Att ha arbete räcker inte till för alla utan det behövs också andra riktade åtgärder.

Här måste man se på bostads-, infrastruktur- och utbildningspolitiken.

Språk och utbildning

Cecilia Berndtsson är socialservicechef vid Mariehamns stad.

Hon ser att den enskilt viktigaste åtgärden mot fattigdom på Åland är att få lära sig svenska för att man ska kunna skaffa sig ett jobb.

- På barnnivå är det att barnet kommer genom skolan med slutbetyg och kan utbilda sig och på så sätt komma in i arbetslivet.

Cecilia Berndtsson
Bildtext Mariehamns stads socialservicechef Cecilia Berndtsson anser att de viktigaste åtgärderna är att ge alla möjlighet att lära sig svenska och få en utbildning. Foto: Nina Smeds Ålands radio och tv

Text: Nina Smeds Ålands radio och tv.

Diskussion om artikeln