Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Offren som fått bestående men i knivattacken kan få ersättning

Från 2017
Representanter för olika trossamfund och myndigheter samlades på Salutorget på söndag.
Bildtext Representanter för olika religiösa samfund lägger ner blommor och ljus på Salutorget i Åbo.

De personer som skadades i samband med knivattacken i Åbo torde ha rätt till ersättning från Statskontoret i Finland.

Personer som skadats i Finland i samband med att ett brott har begåtts kan nämligen få ersättning från Statskontoret. Det här gäller finländare men också personer som är bosatta i något annat EU-land.

Blommor på Salutorget i Åbo efter knivattack.
Bildtext Många skadades i knivattacken i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Skadan ska också ha en anknytning till Finland för att man ska kunna beviljas ersättning, sägs det i Finlands brottsskadelag.

Så här mycket ersättning kan Statskontoret i Finland betala

- Den högsta möjliga ersättningen enligt brottsskadelagen är 61 000 euro.
- Utöver det kan man betala ersättning för sveda och värk samt andra tillfälliga men upp till 12 000 euro.
- Den maximala ersättningen för lidande är 3 500 euro.
- Den maximala ersättningen för lidande till offer för ett sexualbrott är 9 400 euro eller om offret var minderårigt vid gärningstidpunkten, högst 16 000 euro.
- Den maximala ersättningen till en närstående person till den omkomne är sammanlagt 6 000 euro.
- Den maximala ersättningen till arbetsgivare för lön eller motsvarande ersättning är 150 euro per dag.
- Den maximala ersättningen för sakskada och ekonomisk skada är 30 500 euro

Källa: Statskontoret i Finland

Rätten till ersättning torde alltså gälla bland många andra också Hassan Zubier som fick en ryggmärgsskada då han försökte hjälpa ett av offren i knivattacken. Han blev då själv attackerad.

Hassan Zubier är bosatt i Sverige och är brittisk medborgare.

Poliser patrullerar i Åbo.
Bild: Lehtikuva

Ersättningens storlek bestäms i skadeståndslagen.

Enligt skadeståndslagen ska den som skadats få ersättning för sjukvårdskostnader, för minskning av inkomster, för sveda och värk och för bestående men.

Kostnaderna för begravning ska ersättas till skäligt belopp.

Zubier fick neurologiska skador i attacken

Hassan Zubier attackerades i samband med knivattacken i Åbo och fick då fyra knivhugg i rygg, arm, sida och axel.

Han ska nu rehabiliteras i Sverige. Förutom en ryggmärgsskada är vänster kroppshalva förlamad, och Zubier är därför rullstolsburen.

Hassan Zubier hälsar på Sydvästra Finlands polisinrättnings polischef Tapio Huttunen.
Bildtext Zubier hör till dem som har skadats i knivattacken i Åbo.
Bild: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Sverige har skärpt sina regler för ersättning

I Sverige är det Försäkringskassan (motsvarar Folkpensionsanstalten i Finland) som kan bevilja en person till exempel sjukpension efter en bestående personskada.

Försäkringskassan följer devisen "vi frågar inte hur sjuk du är, utan hur mycket du kan arbeta" förklarar Johan Forslund som är verksamhetsutvecklare vid Försäkringskassan i Sverige.

- Fokus i Sverige ligger på att fråga vad din arbetsförmåga är, säger Forslund.

- Att vara rullstolsburen är till exempel inte alltid ett hinder för att kunna arbeta, säger Forslund.

Forslund betonar att han uttalar sig generellt och inte om ett enskilt fall.

Karolinska univeritetssjukhuset.
Bildtext Zubier ska rehabiliteras i Stockholm.
Bild: EPA/ Anderse Wiklund

I Sverige är reglerna för vem som kan beviljas till exempel sjukpension rätt strikta.

För att överhuvudtaget ha rätt till ersättning från försäkringskassan ska personen i fråga antingen ha varit bosatt i Sverige i minst tre år, eller arbeta i Sverige.

Sjukpension, eller sjukersättning som det heter i Sverige, kan beviljas personer som har fått en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga.

För att få ersättning ska man ha konstaterat att det inte är möjligt att återfå sin arbetsförmåga med riktad rehabilitering.

I Sverige ska du kunna jobba med också mycket enkla arbeten

För att bedöma om personen har någon arbetsförmåga kvar efter en skada kan arbetsförmågan testas. Vilka typer av jobb klarar man fortfarande av?

Forslund förklarar att man då granskar hela arbetsmarknadens utbud av arbeten.

Det kan alltså också bli aktuellt att börja jobba med mycket enkla former av arbeten, så kallade skyddade arbeten, förklarar Forslund.

Ljus- och blommor i Åbo för att minnas offren i knivattacken.
Bildtext Livet förändrades för många som drabbades av knivdådet i Åbo. Kommer offren att få tillbaka sin arbetsförmåga?
Bild: Lehtikuva

Någon ersättning för inkomstbortfall på grund av att man inte längre klarar av lika avancerade arbetsuppgifter som tidigare erbjuder inte försäkringskassan.

- Om man däremot har en kraftigt nedsatt funktionsförmåga kan man ha rätt till assistansersättning, förklarar Forslund.

I Sverige finns idag cirka 317 000 personer som beviljats sjukersättning på grund av stadigvarande nedsatt arbetsförmåga.